Ook bodembeweging slaat alarm over traag tempo versterken huizen

Versteviging van huizen bij Loppersum
Versteviging van huizen bij Loppersum © Siese Veenstra/ANP
De trage gang van zaken bij het verstevigen van huizen in het aardbevingsgebied leidt tot onaanvaardbare risico's voor de inwoners van Groningen. Dat vindt de Groninger Bodem Beweging (GBB).
Eerder al sloeg het Groninger Gasberaad alarm over het tempo. Daarbij gaat de beschuldigende vinger met name naar Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Zwaardere aardbevingen
Ook de bodembeweging maakt zich grote zorgen. Gevreesd wordt dat de versterking voor veel inwoners van het gebied te laat komt. Daarbij wordt er op gewezen dat de verwachting is dat met name na 2020 het aantal zwaardere aardbevingen weer toeneemt.

'Er zijn jaren verspeeld'
'Bijna vijf jaar na de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge is er nog nauwelijks iets gedaan aan de versteviging van panden. En zijn jaren verspeeld. Het is heel verontrustend dat de verstevingsoperatie in het geheel niet opschiet,' vindt Dick Kleijer van de bodembeweging.

Grotere daden

Alders kondigde onlangs aan het tempo bij het verstevigen op te voeren. 'Dat is niet genoeg. Grotere daden zijn nodig. De vergaande traagheid toont weer aan dat het maskeren van de gevolgen van de gaswinning door versteviging niet toereikend is en kan zijn. De oorzaak dient bestreden te worden en dat is de gaswinning,' aldus de bodembeweging.
De verwachting is dat het nog vier jaar duurt voordat alle huizen geïnspecteerd zijn. Pas daarna kunnen ze versterkt worden. Zoals het nu lijkt zijn dan in 2025 de laatste huizen bouwkundig versterkt zijn.

Veel te laat

'Veel en veel te laat. Immers, zwaardere bevingen gecombineerd met het wonen in niet verstevigde huizen vormen een risicovolle combinatie,' zegt Kleijer.
Hij wijst hierbij op een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), waarin wordt geconcludeerd dat er maximaal 118 doden verwacht mogen worden bij een beving van vijf op de schaal van Richter. 'En dat is nooit herroepen,' aldus Kleijer.

Wel tempo

In een reactie wijst Alders er op dat de bewoners centraal staan. Volgens hem wordt er wel tempo wordt gemaakt.
'We hebben bij de eerste 1450 inspecties gezien dat berekeningen per woning al snel zes maanden of langer duren. Door een catelogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypes, wordt het mogelijk deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoering. Als na een inspectie blijkt dat de woning versterkt moet worden, wordt in overleg met de bewoner een plan gemaakt. En wordt de versterking zo snel mogelijk in gang gezet,' verzekert Alders.