Tempo versterken gaat niet omhoog; energiepremie is gered

Het tempo bij het versterken van woningen in het aardbevingsgebied gaat niet omhoog. Wel wordt de afgeschafte energiepremie weer in ere hersteld. Die boodschap bracht minister Henk Kamp van Economische Zaken dinsdagavond naar Groningen.
Hij zat achter gesloten deuren om tafel met Groningse bestuurders en belangenorganisaties. Vooraf was er stevig op de trom geslagen over het te trage tempo bij het versterken.
Zoals het nu lijkt, zijn pas over tien jaar alle huizen versterkt. Gevreesd wordt dat het dan voor een deel te laat is, omdat de verwachting is dat er na 2020 zwaardere aardbevingen komen.

Grote teleurstelling

Toch geeft Kamp op dat gebied geen krimp. 'Hij houdt gewoon vast aan het meerjarenprogramma van Hans Alders. En dat is het', reageert voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad teleurgesteld.
Ook commissaris van de Koning René Paas is daar niet over te spreken. 'De minister heeft een besluit genomen, waarin hij zegt: in vijf jaar zijn we klaar met de versterkingsoperatie. Nu zegt de Nationaal Coördinator Groningen dat kan weleens tien jaar kan duren. En dan laat je echt mensen veel te lang in de onzekerheid', vindt Paas.

Onwrikbare minister

Hij en zijn medebestuurders hebben de VVD-bewindsman niet op andere gedachten kunnen brengen. 'Hij is een heel onwrikbare minister. Dus heeft hij glimlachend precies dezelfde dingen gezegd die hij al een tijdje zegt. We hebben bezwaar bij de Raad van State tegen het gasbesluit aangetekend. De rechter gaat zich hier ook over buigen.'
Paas is wel te spreken over het besluit van het Kabinet om de energiepremie bij schade door gaswinning van duizend euro of meer in ere te herstellen. Die premie van vierduizend euro komt terug. Het kabinet heeft daar negentig miljoen euro voor uitgetrokken.

Succesje

'Dat is zeker een succesje voor de regio. Daar hebben we heel hard lobby voor gevoerd. Maar daarmee zijn er er nog lang niet. Het is een kleine stap in een heel groot probleem.'
De waardevermeerderingsregeling werd een jaar geleden afgeschaft. Dat leidde rond de jaarwisseling tot veel verwarring en chaos. De premie komt er terug op aandringen van de Tweede Kamer. Die nam eerder kamerbreed een motie daarover van de VVD aan.

Lees ook: