'De streektaalfunctionaris verdwijnt niet, we maken pas op de plaats'

De ophef over het 'verdwijnen' van de Streektaalfunctionaris Gronings snapt hij niet goed. 'Ik vind de paniek die in het Groninger land ontstaat, niet helemaal terecht'.
Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal-en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is
not amused
. Jensma is momenteel ook interim-directeur bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur, eveneens onderdeel van de Letterenfaculteit. In die functie is hij verantwoordelijk voor het niet-verlengen van het contract van Ingeborg Nienhuis.

Waarom dit besluit?

'Het is geen bezuiniging, het is een efficiencyslag. Naast ons bureau is er ook nog het Huis van de Groninger Cultuur. Beide worden gesubsidieerd door de provincie. Die heeft op advies van de Kunstraad ons opgedragen om nauwer te gaan samenwerken. Daarom maken we nu pas op de plaats. In dat licht wordt de functie van Ingeborg voorlopig niet ingevuld. Ze wordt dus niet ontslagen; haar contract loopt gewoon af.'

Maar komt er nu een nieuwe streektaalfunctionaris of niet?

'Dat is nog niet te zeggen. Bij het Huis van de Groninger Cultuur werken Jan Glas en Henk Scholte. Ook zij zijn 'promotioneel' bezig met het Gronings. We gaan nu kijken hoe zich dat het beste oplost in de nieuwe constructie. Maar het is absoluut niet gezegd dat er geen nieuwe streektaalfuctionaris meer komt.'

Wordt Glas of Scholte dan de volgende streektaalfunctionaris?

'Nee, dat kunt u hieruit niet afleiden. Het zou best kunnen zijn dat ooit iemand anders het wordt. Maar daar heb ik totaal geen idee van. Het gaat hier niet om afschaffen of ontslaan, het gaat om wat goed beleid is voor het Gronings. Wil je dat goed vormgeven, dan heb je even tijd nodig.'

De opdracht van de provincie is dus de aanzet tot verbetering?

'Hopelijk, ja. Het is de bedoeling dat het beter wordt. De universiteit heeft er nu ook geld bij gedaan. Dat was ook een eis van de provincie. We gaan op zoek naar een opvolger van Siemon Reker, en er komt ook een universitair docent Gronings bij. We gaan proberen het academisch onderwijs in het Gronings weer opnieuw op te zetten. Dat zal zeker zijn uitstraling naar de stad en de provincie hebben.'

Geeft u eens een voorbeeld van wat beter gaat worden

'Bijvoorbeeld een nieuw woordenboek. Het zakwoordenboek van Siemon Reker is goed, maar wel klein. En er is het woordenboek van K. ter Laan uit 1952. Dat is aan vervanging toe. Er komt dus een nieuw woordenboek. Dat is typisch een project dat ook bij ons thuishoort. We zijn met mensen in gesprek. Ik kan niet zeggen wie, maar we zijn er mee bezig.'

Lees ook: