Raad steunt plannen voor woningbouw stad

De plannen voor de woningmarkt in de stad Groningen kunnen op instemming rekenen van de gemeenteraad.
Sociale woningen
In die plannen staat onder meer dat er van 2017-2020 per saldo 250 nieuwe woningen per jaar bijkomen. Corporaties doen dat door minder sloop, minder verkoop en meer nieuwbouw. De gemeente bekijkt samen met corporaties op welke locaties gebouwd kan worden.

Aanpak lange wachttijden
De gemeente pakt verder de lange wachttijd voor gezinnen aan. Die wachten vaak langer dan twee jaar op een sociale huurwoning. De gemeente overweegt daarom met corporaties een nieuwe manier van toewijzen te bedenken. Eén van de opties is gezinnen extra punten geven, waardoor ze sneller een huis kunnen krijgen. Een andere is de eengezinswoningen alleen aan gezinnen toewijzen.

Spreiden van statushouders
De SP-fractie vroeg aandacht voor de huisvesting van statushouders. Die moeten volgens de partij beter over de stad worden verspreid. Bewoners van de Irislaan trokken onlangs aan de bel, omdat ze vinden dat hun straat wordt overgenomen door vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wethouder Van der Schaaf beaamt dit probleem, maar gaf ook aan dat er al plannen zijn voor een betere spreiding.

Op zoek naar nieuwe plekken
De gemeente heeft de ambitie voor 650 nieuwe woningen per jaar en 450 appartementen voor jongeren. Daarvoor moet de gemeente op zoek naar nieuwe plekken waar kan worden gebouwd. De gemeente ziet mogelijkheden op bijvoorbeeld het Suikerunieterrein en in de Eemskanaalzone.

Amsterdamse toestanden
Al met al zijn de 'uitdagingen op de woningmarkt enorm', aldus Van der Schaaf. 'We moeten flink bijbouwen om Amsterdamse toestanden te voorkomen.'

Lees ook: Na jaren stilstand pakt Stad het Suikerunieterrein aan
Meer over dit onderwerp:
binnenstadgroningen Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws