Politie: 'Het gros van de criminele 'veilige landers' zit in Noord-Nederland'

© Google Street View
Ze noemen het de projectgroep 'Veilige Landers'. Een nieuw samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers(COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT+V).
'Een gecoördineerde aanpak van overlast door criminele asielzoekers uit veilige landen. Dat is onze belangrijkste taak', zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

Zakkenrollende asielzoekers

Het team is opgericht naar aanleiding van de problemen met zakkenrollende asielzoekers in de binnenstad van Groningen.
'We komen één keer per week bijelkaar. Het is op de eerste plaats een adviesorgaan. We voorzien de operationele eenheden van de politie, het OM en de burgemeester van informatie. Maar we adviseren en faciliteren ook, bijvoorbeeld als het gaat om de invoering van cameratoezicht.'

Meer blauw op straat

Zo zijn er in Groningen duidelijke afspraken gemaakt. Sinds de problemen in de binnenstad loopt er meer blauw op straat en zijn er extra bewakingscamera's geplaatst.
'Maar we zitten ook met horeca-ondernemers en portiers om tafel. Waar moeten ze op letten. Zakkenrollers benaderen vrouwen namelijk anders dan mannen. Dergelijke informatie delen we zodat er snel kan worden opgetreden', aldus Zinsmeyer.

Focus op Ter Apel

'En we zijn flexibel. De focus ligt nu vooral op Ter Apel. Ik wil niet zeggen dat we Ter Apel blauw hebben geverfd, maar we weten dat daar momenteel heel veel gebeurt. Vooral in het winkelgebied. Deze week is het eerste gebiedsverbod opgelegd aan een asielzoeker die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, bedreiging en handel in softdrugs. We zetten dus in op plekken waar dat nodig is want we zijn er uiteindelijk voor de veiligheid van de inwoners.'

Hét thema

Volgens Zinsmeyer is de problematiek rond de veilige landers hét thema van dit moment. Ten minste in Noord-Nederland.
'Bij andere eenheden ervaart men nauwelijks overlast. Er zijn in de rest van het land slechts enkele gevallen bekend. Dat komt ook omdat het gros van de veilige landers in asielzoekerscentra in Noord-Nederland zit. Het COA heeft hier nu eenmaal de meeste locaties.'

Politiek aan zet

De woordvoerder benadrukt dat het uiteindelijk aan de politiek is om de instroom van 'veilige landers' te verminderen.
'Het is onze taak om de overlast de kop in te drukken. We hopen op korte termijn zichtbaar te kunnen maken wat het effect is van de gezamenlijke aanpak. We willen de resultaten zichtbaar maken, daar hebben mensen recht op.'

Lees ook: