IVAK-dossier draait uit op miljoenenstrop

© Archief RTV Noord
De gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum buigen zich binnenkort over de perikelen rondom het IVAK, de gezamenlijke 'cultuurfabriek' van de drie gemeenten.
Die willen/moeten bezuinigen op hun cultuuruitgaven en daarom moet het IVAK op eigen benen gaan staan. De kosten voor deze verzelfstandiging waren begroot op twee miljoen euro. Maar het werkelijke bedrag dreigt uit te komen op ongeveer vier miljoen.

Wachtgelden vallen hoger uit

Dat heeft onder meer te maken met de 'transitiekosten'. Het ziet ernaar uit dat het Ivak-bestuur zich heeft verslikt bij het berekenen van de hoogte van de wachtgelden. Die vallen aanzienlijk hoger uit dan was ingeschat.

Extra uitgaven

Omdat de afstoting van het IVAK veel meer tijd in beslag neemt dan de bedoeling was, zijn er ook kosten gemaakt voor extra tijdelijke ondersteuning en juridische bijstand. Deze extra uitgaven bedragen al met al 3,5 ton, valt te lezen in de toelichting van het Delfzijlster college van B&W op het voorstel aan de gemeenteraad.
De tegenvaller van 2 miljoen euro zal door de drie gemeenten naar rato moeten worden opgehoest. Voor Delfzijl, de grootste van de drie, zou dit een tegenvaller van bijna 1,5 miljoen euro betekenen.