Extra geld voor Eemsmondgebied en Zernike Science Park

De provincie gaat door met subsidies voor het Eemsmondgebied en het Zernike Science Park in Groningen. Ondernemers in die gebieden kunnen in totaal elf miljoen euro krijgen voor investeringen in duurzame projecten.
Twee eerdere gedeeltes van die zogeheten Regionale Investeringssteun Groningen waren volgens de provincie een succes. 'We hebben toen ook een kleine elf miljoen euro aan subsidie verstrekt. Dat leidde ertoe dat de industrie zestig miljoen euro heeft geïnvesteerd, wat weer 160 banen heeft opgeleverd in met name de chemie, energie en recycling', zegt gedeputeerde Patrick Brouns.

Accent op vergroening

De provincie heeft de subsidieregeling wel op een aantal punten aangepast. Zo is de regeling eenvoudiger gemaakt en ligt het accent niet langer op innovatie, maar op vergroening. 'Het blijkt dat veel innovaties te maken hebben met vergroening', stelt Brouns.
Een andere belangrijke wijziging is dat bedrijven op het Zernike Science Park minder hoeven te investeren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Voorheen was dit een miljoen, straks een half miljoen. 'Op Zernike - waar veel innovatieve, vergroenende bedrijven hun start maken - lag de investeringsdrempel te hoog. Door deze verlaging wordt ook het midden- en kleinbedrijf beter bediend', verwacht Brouns.

Daarna nog extra geld

Hij hoopt dat de extra subsidie leidt tot een vergelijkbaar aantal banen als de vorige regeling: 'En ervan uitgaande dat het weer een succes wordt, hebben we daarna nog meer geld om de regeling nog eens open te kunnen stellen.'

Lees ook: