Groninger Staten zijn eensgezind over versterking huizen aardbevingsgebied

© RTV Noord / Carl Hoekstra
Met twee moties willen Provinciale Staten het kabinet en de Tweede Kamer opporren vaart achter de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied te zetten.
In een motie van de SP en negen andere partijen wordt aangedrongen op duidelijkheid over de termijn waar binnen de huizenversterking wordt afgerond.
Duidelijk is dat de beloofde termijn van vijf jaar niet gehaald wordt. Ook moet de vertraging gevolgen hebben voor de hoeveelheid gas die mag worden gewonnen. In het winningsbesluit wordt uitgegaan van 24 miljard m³.

Steviger

De verrassing is groot als ook de PVV, samen met Groninger Belang en de Partij voor het Noorden, een motie indient over het lage tempo van de versterkingsoperatie. PVV- fractievoorzitter Ton van Kesteren zegt een steviger motie te willen dan die van de SP.
Deze motie roept op om al het mogelijke te doen om op korte termijn te komen tot een daadwerkelijke bouwkundige versterking van huizen.

Sterker signaal

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman spreekt haar teleurstelling uit over deze motie. Ze vindt dat het een sterker signaal naar Den Haag zou zijn als alle partijen zich achter haar motie scharen. Bij de voorbereiding van de motie zocht ze meermalen vergeefs contact met de PVV-voorman.
'Zonde dat dan er op het allerlaatste moment een nieuwe motie komt die helemaal niet krachtiger is dan die van ons', aldus Beckerman.

Unaniem

Van Kesteren is niet onder de indruk. 'Volgens het protocol laten fracties in het weekend voorafgaand aan de Statenvergadering elkaar op de hoogte stellen van moties, maar alle partijen hebben het recht om ook op de dag zelf moties in te dienen.'
Gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft met de moties geen problemen. Hij benadrukt dat ze beide tot doel hebben de Groningers in het aardbevingsgebied te helpen. Voor de partijen in de Staten blijkbaar aanleiding de rijen te sluiten. Zowel de motie van de SP als de motie van de PVV worden unaniem aangenomen.