Dorpshuizen in gemeente Haren bezorgd over de toekomst

De dorpshuizen in Onnen, Noordlaren, Glimmen en Haren maken zich zorgen over hun toekomst. Ze vrezen dat ze ondersneeuwen na een gemeentelijke herindeling met Groningen en Ten Boer.
De bestuurders van de dorpshuizen in de gemeente Haren hebben hun zorgen kenbaar gemaakt in een brief aan Gedeputeerde Staten en de gemeentebesturen van de drie gemeenten.
'Nu hebben we ieder jaar een gesprek met de wethouder die langs komt, maar het is nog maar vraag of hier na de herindeling nog ruimte voor is', zegt voorzitter Henk Tiesinga van De Hoeksteen in Noordlaren.

'In Groningen hebben ze een dorpshuis op tienduizend inwoners. Dat zijn getallen die we nooit halen', aldus Tiesinga, die vindt dat ieder dorp zijn dorpshuis moet houden. 'Ieder dorp heeft zijn eigen identiteit en het dorpshuis past het dorp. Dat kunnen we niet veranderen. Met deze brief hebben we een signaal af willen geven en onze zorgen geuit.'