Energy Valley wil waterstof produceren met behulp van windenergie

© FPS/Jos Schuurman
Energy Valley onderzoekt samen met andere bedrijven en instanties of het mogelijk is om waterstof te produceren met behulp van windenergie. Bij de productie en het gebruik van waterstof komen geen broeikasgassen vrij en motoren op waterstof zijn bovendien een stuk stiller.
Energy Valley heeft voor het onderzoek samen met het Energieonderzoek Centrum Nederland, Energy Expo en de bedrijven HYGRO en Composite Agency een consortium opgericht. De Topsector Energie heeft voor het onderzoek geld beschikbaar gesteld.

Lucratief

Uitgangspunt is de gedachte dat windparken op zee, die waterstof produceren voor de transportsector, lucratief kunnen worden. Door toenemende schaalgrootte en innovaties zal de kostprijs van windenergie blijven dalen en ook de verkoopwaarde van windstroom zal dalen door overaanbod tijdens winderige dagen.
Het onderzoek is inmiddels gestart en de uitkomsten zullen medio 2017 worden gepresenteerd.