LTO Noord maakt officieel bezwaar tegen verhoging waterpeil Lauwersmeer

© Reint Verkerk
LTO Noord tekent bezwaar aan tegen de vergunning die de provincie heeft aangevraagd om het waterpeil in het Lauwersmeer te kunnen verhogen. De vergunning is aangevraagd bij waterschap Noorderzijlvest.

LTO Noord vindt die ontwikkeling ongewenst, omdat de verhoging van het grondwaterpeil nadelig is voor de bedrijfsvoering van de boeren. Bovendien is volgens de belangenorganisatie de veiligheid van de bewoners in gevaar.

Bezwaren

De watervergunning ligt op dit moment ter inzage. LTO Noord heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijk hydrologisch adviesbureau. Dit bureau heeft op basis van kennis en wetenschappelijke onderbouwing de vergunningaanvraag en bijbehorende documenten geanalyseerd. De bezwaren die daarbij naar voren kwamen zijn als zienswijze ingediend bij het waterschap.

Verzilting

De boeren zijn onder meer bang voor schade door verzilting en het feit dat ze door een hoger waterpeil pas later kunnen zaaien en oogstenm, waardoor de risico's van het weer groter zijn.

Lees ook: