Burgemeesters verkennen 'natte gemeentegrenzen'

© RTV Noord
De burgemeesters van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) zijn zaterdag in de Eemshaven op een bootje gestapt. Ze willen met eigen ogen zien waar de nieuwe gemeentegrenzen komen te liggen na de herindeling en hoe groot het buitendijkse gebiedsdeel is.
Economie en natuur met elkaar verbinden

Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond hoopt dat de schoonheid van het gebied opvalt bij haar collega-burgemeesters, vertelt ze aan verslaggever Wiebe Klijnstra in het programma Expeditie Grunnen van RTV Noord. 'En ik wil natuurlijk vooral de ontwikkelingen in de Eemshaven laten zien. Hier zijn we bezig om economie en ecologie met elkaar te verbinden.'

Natte gemeentegrenzen

De nieuwe BMWE-gemeente, die per 1 januari 2019 gevormd wordt, heeft ongeveer 430 vierkante kilometer water, gelegen in het UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee.
Koos Wiersma, burgemeester van De Marne en Marijke van Beek van Eemsmond zijn gewend aan 'natte gemeentegrenzen'. Voor Henk Bakker van Bedum en Rinus Michels van Winsum wordt het de eerste keer dat ze te maken krijgen met zulke grenzen.

Lees ook: