Vleermuizenwerkgroep Groningen wil compensatie voor gekapte bomen Helperzoom

De Vleermuizenwerkgroep Groningen wil dat de gemeente Groningen nieuwe bomen gaat plaatsen als de bomen langs de Helperzoom en het Helperpad worden gekapt.
Volgens de werkgroep gaat het groen weg omdat er een fietspad wordt aangelegd en er een tunnel onder het spoor komt.

'Gemeente moet beter nadenken'

'De bomen zijn belangrijke voederplekken voor vleermuizen', zegt Klarissa Nienhuys, coördinator van de Vleermuizenwerkgroep. 'Als je die wegneemt en er geen fatsoenlijke, stevige bomen voor terugplaatst ben je de vleermuizen kwijt. Omdat vleermuizen een beschermde diersoort is, moet de gemeente beter nadenken over een alternatief', aldus Nienhuis.

Te weinig compensatie

Volgens Nienhuys doet de gemeente Groningen te weinig aan het compenseren van gekapte bomen. 'Er zijn namelijk twee plannen die tot de realisatie moeten komen van de tunnel en het fietspad. Eentje kost 33 bomen en bij de andere variant sneuvelen 150 bomen. De gemeente plant wel bomen terug maar dat zijn kleine sprietjes waar je echt niets aan hebt', zegt ze.

Baltsplaats

'Vleermuizen zijn insecteneters. Grote bomen trekken veel meer insecten dan kleine. Daarom zijn die bomen zo belangrijk. Ook hebben grote bomen soms een functie in de balts van vleermuizen' legt Nienhuys uit. Langs de Helperzoom staan een aantal bomen die volgens haar bekend staan als baltsplaats voor de dieren.

Geen beslissing

De gemeente Groningen laat weten dat er nog geen definitieve beslissing is gemaakt als het gaat om de bomenkap en de aanleg van het fietspad.

Zuidelijke ringweg

Een deel van de wijk Helpman wordt heringericht in verband met de aanpak van de zuidelijke ringweg. Het fietspad maakt deel uit van die herinrichting. De Helperzoomtunnel moet een nieuwe verbinding worden tussen de Helperzoom en het Europapark. De tunnel is bedoeld voor auto's en fietsers en wordt gebouwd omdat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht gaat.