Staatsbosbeheer maakt brochure en site over onbewoonde Waddeneilanden

Rotummerplaat
Rotummerplaat © Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft een speciale brochure en website gemaakt over de onbewoonde eilanden en zandplaten in het Waddengebied.
Volgens Staatsbosbeheer krijgen de wadbeheerders geregeld vragen over deze eilanden. Met
en
hopen zij de informatie beter toegankelijk te maken.

Flora en fauna

Bezoekers vinden er onder andere informatie over de flora en fauna, de geschiedenis en de toegankelijkheid van de onbewoonde eilanden.

Tien onbewoonde eilanden

Er zijn in totaal tien onbewoonde eilanden en zandplaten in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Van oost naar west zijn dat:
- Zuiderduin
- Rotterumeroog
- Rottumerplaat
- Simonszand
- Engelsmanplaat
- Rif
- Robbenbank
- Griend
- Richel
- Razende Bol
[Twitter:https://twitter.com/staatsbosbeheer/status/810742024022462464]