Provincie blijft bij herindelingsbesluit: Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer

© Erik Hogeboom/RTV Noord
De herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer gaat gewoon door. De provincie wijkt op basis van de ingediende zienswijzen niet af van het eerdere besluit. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in het provinciehuis.
In totaal kwamen er op het herindelingsontwerp van september 1.127 zienswijzen binnen, waarvan 950 uit Haren.

Meeste reacties negatief

Van de ingediende zienswijzen was in totaal zo'n 60 procent negatief over de voorgestelde fusie. De voor- en tegenstanders gaven onder meer hun mening over de rol van de provincie, de bestuurskracht van de gemeente Haren en de nieuwe fusiegemeente, en het draagvlak voor de gemeentelijke herindeling.
Het wekt geen verbazing dat van de reacties uit Haren de meeste (613) negatief waren.

Oordeel is aan politiek

Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna gaat het naar de minister van Binnenlandse Zaken.
Het definitieve oordeel over de gemeentelijke herindeling is aan de Tweede en Eerste Kamer.

Personeelsconvenant

Er zijn bovendien afspraken gemaakt rond het personeel van de nieuwe fusiegemeente. Ambtenaren die op 1 februari 2017 in vaste dienst zijn bij de gemeenten Haren en Ten Boer komen in dienst bij de nieuwe fusiegemeente.
Het personeelsconvenant wordt later deze week getekend tussen de gemeenten Groningen en Ten Boer en Marga Kool, die door de provincie is aangesteld om de belangen van inwoners en ambtenaren van de gemeente Haren te behartigen. Het gemeentebestuur van Haren wil zelf niet meewerken aan het herindelingsproces.

Lees ook: