Freek de Jonge voegt daad bij woord en is bij spoedzitting over gaskraan

Een spoedzitting van de Raad van State over het dichtdraaien van de Groningse gaskraan werd bijgewoond door cabaretier Freek de Jonge. Hij gaat binnenkort in zijn nieuwe voorstelling uitgebreid aandacht besteden aan 'de gasellende' in Groningen.
'Schandalig hoe Groningen wordt behandeld,' zegt De Jonge vlak voor de zitting in Den Haag. De Jonge stelde de aardbevingsproblematiek al eerder aan de kaak, maar liet nu ook zijn gezicht zien bij de zitting.

Dichtdraaien

Hij zag hoe acht gedupeerden eisten dat de Groningse gaskraan fors moet worden teruggedraaid, of zelfs helemaal dicht.
De gedupeerden vechten het gasbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken aan. Jaarlijks mag er maximaal 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem worden gehaald, met aan uitloop van enkele miljarden bij strenge winters. Dat is nog veel te veel, zo betogen de indieners van de spoedprocedure.

Gasbesluit deugt niet

Het juridisch adviesbureau Feith uit Slochteren windt er geen doekjes om: Dit gasbesluit deugt niet. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat met het gasbesluit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met voeten wordt getreden.
'Gedupeerden hebben er recht op niet blootgesteld te worden aan risico's die door toedoen van en nalaten van de Staat en de NAM onvoldoende onderzocht zijn, terwijl adequate maatregelen ontbreken,' betoogt Nette Kruzenga van Feith.

Accent ligt teveel op leveringszekerheid

Daarbij wordt er op gewezen dat veel inwoners van Groningen nog steeds in grote onzekerheid leven. 'Het besluit houdt onvoldoende rekening met de gevolgen van de gaswinning op inwoners van het gebied. En is daardoor in strijd met de grond- en mensenrechten als bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.'
Ze vindt verder dat in het gasbesluit het accent teveel op de leveringszekerheid ligt. 'Het is al lange tijd duidelijk dat het volstrekt onrechtmatig ten opzichte van de inwoners van Groningen is, om hun recht op leven en veiligheid op één lijn te zetten met leveringszekerheid.'
Ook is er veel kritiek op de wijze waarop het besluit is genomen. Daarbij gaat het met name om het gebrek aan de mogelijkheid tot inspraak. 'De minister heeft het instemmingsbesluit zo ingericht dat rechtsbescherming wordt gefrustreerd', houdt Kruzenga de Raad van State voor.

EZ: Gaskraan kan niet verder dicht

Volgens advocaat Hans Besselink van het ministerie van Economische Zaken kan de gaskraan niet verder dicht: 'Nog minder gaswinning kan niet. Dan kan de gaswinning in Nederland en omliggende landen niet meer worden voorzien. De aardbevingen zijn de afgelopen tijd afgenomen. Meer gas winnen leidt tot minder aardbevingen. Minder winnen leidt tot fluctuaties, omdat je in de winter meer moet winnen, en dat leidt ook tot meer aardbevingen. Dat zijn de twee afwegingen van de minister'.
Binnen enkele weken doet de Raad van State uitspraak in de spoedprocedure. Daarna volgt
in een bodemprocedure nog de behandeling van 23 bezwaarschriften. En dat leidt uiteindelijk over enkele maanden tot een definitieve uitspraak.
Lees ook: