'Huishoudelijke hulp stad functioneert goed'

Het merendeel van de stadjers die vorig jaar gebruik maakten van huishoudelijke hulp, is daar tevreden over.
Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Groningen volgens de WMO verplicht is te doen. Meer dan tachtig procent van de ondervraagden vindt dat de hulp voldoet aan de behoefte. Over de keukentafelgesprekken is het merendeel niet ontevreden. Negentig procent is neutraal of positief over het contact, de deskundigheid en hoe er wordt geluisterd.
De gemeente concludeert op basis van het onderzoek dat er niks mis is met het beleid rond huishoudelijke hulp.

Ongezonde situaties

Over die hulp is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Aan de hand van keukentafelgesprekken bepaalde de gemeente Groningen voor iedereen opnieuw op hoeveel uur ze recht hadden. Dat leidde tot onrust onder de stadjers die het aantal uren zagen afnemen. Het zou leiden tot vervuilde huizen en ongezonde situaties.

2,5 uur hulp

Sinds dit jaar geldt in de gemeente Groningen de algemene voorziening: mensen die het nodig hebben kunnen via de gemeente 2,5 uur per week hulp inkopen bij gecontracteerde aanbieders. Ze krijgen korting op het tarief. Voor wie meer hulp en ondersteuning nodig heeft, blijft maatwerk mogelijk.

Nieuw keukentafelgesprek

Onlangs stelde vakbond FNV dat de gemeente een aantal stadjers onterecht terug had gezet in het aantal uren thuiszorg. Tientallen cliënten klopten bij de vakbond aan om hulp bij het bezwaar maken tegen hun indicatie. Volgens FNV hebben in elk geval acht cliënten een nieuw keukentafelgesprek gehad, waarna ze meer uren toegewezen kregen.

Gemeente houdt geld over

Ook landelijk was er onrust toen bleek dat veel gemeenten niet het hele beschikbare budget uitgeven aan huishoudelijke hulp. Ook de gemeente Groningen houdt geld over: maximaal vijftien procent van het budget van 4,7 miljoen euro wordt dit jaar niet uitgegeven. Dat komt neer op 900.000 euro.
Het geld wordt opzij gezet om kosten volgend jaar op te kunnen hoesten. Daarbij gaat het onder andere om een aanpassing in de CAO van huishoudelijke hulpen.

Dertig procent gebruikt hulp niet

Verder blijkt dat dertig procent van de stadjers hun indicatie voor huishoudelijke hulp helemaal niet gebruiken. De gemeente onderzoekt of deze stadjers door het ontbreken van huishoudelijke hulp in problemen komen. Uit de eerste gesprekken met deze mensen blijkt dat ruim eenderde de schoonmaak door bekenden laat doen. Een kwart doet het zelf en ruim eenderde koopt de hulp in bij andere aanbieders.