Ministerie: hoogspanningskabels worden bovengronds

© TenneT
Het ministerie van Economische Zaken gaat de hoogspanningskabels tussen de Eemshaven en Vierverlaten definitief bovengronds aanleggen.
De provincie en gemeenten Ten Boer, Zuidhorn, Bedum, Winsum, Loppersum, Delfzijl en Eemsmond hadden bezwaren tegen die plannen, omdat de kabels het landschap aantasten.

Vorige week drong de Tweede Kamer daarom aan om verschillende alternatieve routes voor de elektriciteitskabels te bekijken.

'Geringe winst'

Die alternatieven zijn nu afgewimpeld. Volgens minister Henk Kamp is de winst van gedeeltelijk ondergronds aangelegde kabels gering. Voor hem weegt dat niet op tegen de kosten van 105 tot 135 miljoen euro.

Minder woningen

De huidige hoogspanningskabel is niet meer volgens de moderne normen. De kabel van 220 kV moet daarom worden vervangen voor een alternatief van 380 kV. De oude kabels worden gesloopt als de nieuwe er staan. Onder of bij de huidige kabels staan 66 woningen. Onder de nieuwe zijn dat er drie.