Snel internet voor alle Groningers

Zeven bedrijven en coöperaties hebben zich bij de provincie Groningen gemeld, die voor de aanleg van snel internet in de buitengebieden van de provincie in aanmerking wilen komen. Enkele duizenden huishoudens in de buitengebieden zijn verstoken van snel internet. Dat bemoeilijkt onder meer de bedrijvigheid.
Voor de aanleg van het snelle internet is 40 miljoen euro gereserveerd in de vorm van subsidies en leningen. Daarmee moeten alle 'witte vlekken' op de internetkaart van de provincie worden ingevuld. Gedeputeerde Patrick Brouns: ' December 2018 moet het klaar zijn. Provinciewijd heeft dan ieder huishouden en bedrijf snel internet'.

Groningse initiatieven

De gedeputeerde is er vooral tevreden over dat de inschrijvers allemaal uit de provincie komen.' Het zijn óf Groningse bedrijven óf coöperaties die in Groningen geworteld zijn. Dus niet alleen snel internet voor Groningers, maar ook door Groningers'.
Sommige coöperaties, maar ook gemeenten, vreesden dat alleen grote bedrijven zoals KPN zich zouden inschrijven voor de klus. Dat is dus niet bewaarheid. Volgens Brouns is er een regeling ontworpen die er juist op gericht is initiatieven van onderop te vergemakkelijken.

Selectie

Er moet nog wel een selectie worden gemaakt uit de inschrijvingen. Daarbij worden volgens de gedeputeerde criteria gehanteerd zoals het aanleggen van een aaneengesloten gebied met snel internet. En of het bedrijf de middelen heeft om dat te doen.
Ook de toekomstbestendigheid van het datanetwerk speelt een belangrijke rol. Met andere woorden: is het ook echt snel? In de praktijk betekent dat de aanleg van glasvezel.