'Ook windpark N33 moet uitgesteld worden'

© Jos Schuurman
Net als voor het windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën moet er ook voor het windmolenpark langs de N33 bij Meeden een bezinningsperiode worden ingelast. Dat vindt de Stichting Platform Tegenwind N33.
Brief

Deze actiegroep heeft alle partijen in Provinciale Staten van Groningen een brief gestuurd, waarin gevraagd wordt om een gezamenlijke motie. Die zou Gedeputeerde Staten moeten oproepen de dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen motie van de SP te ondersteunen.


Alternatieven

In die motie wordt minister Kamp gevraagd nader onderzoek te doen naar alternatieven, zoals zonneparken of windmolens op zee. Die laatste zouden inmiddels goedkoper zijn dan windmolens op land.

Grote impact

Volgens Tegenwind N33 heeft het park bij Meeden, net als die in Drenthe, geen draagvlak onder de bevolking. De molens hebben volgens de actievoerders ook hier een enorme impact op de woon- en leefomgeving.

Gemeenten

Tegenwind N33 heeft ook de gemeenteraden van Menterwolde, Oldambt en Veendam gevraagd de motie te ondersteunen.

Kerstreces

Overigens wordt waarschijnlijk pas na het kerstreces duideliijk of en zo ja op welke manier minister Kamp uitvoering geeft aan de motie van de Tweede Kamer, die door alle partijen behalve de PVV wordt ondersteund.