'Verkeer in stad Groningen dreigt over vijf jaar vast te lopen'

Zonder ingrijpende maatregelen zal de stad Groningen over vijf jaar tijdens de spits dichtslibben. Dat blijkt uit een analyse die het CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur op verzoek van dagblad Trouw heeft gemaakt.
De problemen worden vooral verwacht in de Randstad, maar ook steden als Groningen, Leeuwarden en Zwolle worden genoemd.

Files op hoofdwegen
Oorzaak is het feit dat de focus te lang lag op het oplossen van files op hoofdwegen. De berekening van het CROW is gebaseerd op de toename van de files op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt.

Verdubbeling
Door de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs verwacht het KiM 38 procent meer files. Vertaald naar de steden leidt dat in die periode volgens het CROW tot een verdubbeling van de filedruk doordat wegen, kruispunten en rotondes in de spits daar nu vaak al vol zitten. Neemt de hoeveelheid verkeer toe, dan stijgt het aantal files exponentieel. 

Maximale capaciteit
Volgens Trouw heeft het weinig effect als het Rijk, gemeenten en provincies nu zouden besluiten om maatregelen te nemen, zoals de bouw van asfalt, tunnels en bruggen. De maximale capaciteit van het stedelijk wegennet is namelijk al bereikt, schrijft de krant.

P+R en leenfietsen
Volgens het CROW zijn 'kleine, slimme vindingen', zoals OV-verbindingen, P+R's aan de stadsranden met leenfietsen en hogere parkeertarieven in stadscentra betere oplossingen. Rekeningrijden is voor 2021 niet haalbaar, denkt het CROW.

Zuidelijke ring
De zuidelijke ringweg in Stad wordt wel aangepakt. In 2021 moet die klaar zijn. De uitvoerende aannemerscombinatie denkt dat de doorstrooming van verker op de ringweg daardoor verbeterd wordt. Of de aanpak van de zuidelijke ringweg mee is genomen in het onderzoek van CROW, is niet bekend.

Lees ook:
- Het artikel in Trouw
- Werk aan zuidelijke ringweg: wat is de invloed op het verkeer?
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws