'Katholieken moeten in geweer komen tegen overheid'

Het Bisdom Groningen wil dat katholieken massaal de overheid gaan aanschrijven. De parochianen moeten reageren op een plan van de Tweede Kamer, die wil dat kerken geen adres- en verhuisgegevens van burgers meer krijgen.
Om te peilen wat mensen daarvan vinden, heeft het kabinet een reactieplatform geopend op internet. De bisdommen in Nederland zijn bang dat ze de 'zo belangrijke gegevens' kwijtraken en vragen daarom alle katholieken 'van zich te laten horen', meldt dagblad De Limburger.

Niet meer van deze tijd

De katholieke kerk, de protestantse kerk, het Leger des Heils en andere geloofsorganisaties krijgen gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Dat gebeurt via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Zo zien de kerken bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd of overleden. De Kamer vindt dat niet meer van deze tijd.