Steeds minder studenten in Groningen op kamers

Jongeren die gaan studeren blijven steeds langer thuis wonen in plaats van op kamers te gaan. In studentensteden, zoals Groningen, is het aantal jongeren dat er komt wonen de afgelopen twee jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Met name in Groningen komen de afgelopen twee jaar minder jongeren tussen de 17 en 22 jaar wonen. In 2015 vestigden zich liefst 1167 jongeren minder in Groningen dan in het jaar ervoor. In 2016 liep het aantal nieuwe jongere verhuizers verder terug.


Honkvast
Volgens het CBS blijven in heel Nederland vooral 19-jarigen thuis wonen. Het aantal dat verhuisde daalde met 7 procent ten opzichte van 2015.

Studiefienanciering
Volgens het CBS is de daling begonnen in 2014/2015 toen het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd ingevoerd. In die regeling is de basisbeurs niet langer een gift maar een lening.

Rijkeluiskindjes
Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is het een kwalijke zaak dat jongeren vanwege het geld bij hun ouders thuis blijven wonen. Voorzitter Jan Sinnige: 'Studentensteden mogen geen bolwerken van rijkeluiskindjes worden. Uit huis gaan moet niet voorbehouden blijven aan diegenen waarvan de ouders een dikke portemonnee hebben.'

Volgens Sinnige moeten studenten vrij zijn om in de studiestad van hun keuze te gaan wonen en mag geldgebrek daarvoor geen belemmering zijn.

Toch veel uitwonenden in Groningen
Ondanks de daling van de jonge verhuizers, woont nog bijna driekwart van de eerstejaarsstudenten in Groningen op kamers. Dat is een veel groter percentage dan in andere studentensteden.

Lees ook:
- Groningen blijft walhalla voor uitwonende student
- Steeds meer studenten blijven thuis wonen door leenstelsel
- In een auto slapen voor je buitenlandse studie? Oplossingen in de maak
Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws