Aardbevingsnieuws in december 2016: Vragen rondom versterking

© Pauw/ NPO3
Er lijkt wel een eindsprint aan aardbevingsnieuws te zijn in de laatste maand van 2016. Zo is er een flinke beving bij Zuidlaren, ligt de bewijslast van bevingsschade nu bij de NAM in plaats van gedupeerden. En... zegt de NAM versterkingskosten 'zonder morren op te hoesten'.
Hier een samenvatting van het grotere aardbevingsnieuws in december 2016. Onderaan zie je ook de aardbevingen van december 2016.

Bewijslast ligt nu bij de NAM

Een belangrijke stap in de erkenning van aardbevingsschade. Halverwege december stemt de Eerste Kamer in met een akkoord om de bewijslast om te keren. Dat betekent dat je als aardbevingsslachtoffer niet zelf moet bewijzen dat schade is veroorzaakt door bevingen, maar dat de NAM juist moet bewijzen dat schade niét door aardbevingen komt.
D66-voorman Henk Pijlman riep daarnaast op een nieuwe opkoopregeling in het leven te roepen. Mensen die bijvoorbeeld door een echtscheiding weg willen maar hun woning niet verkocht krijgen, kunnen hun huis kwijt aan de NAM.
Bevingslachtoffers krijgen potje
Slachtoffers van aardbevingsschade in Groningen kunnen voortaan hulp krijgen om naar de rechter te stappen. De Tweede Kamer stelt 200.000 euro beschikbaar voor een proefprocessenfonds. Daaruit kunnen deskundigen en advocaten worden betaald.

Bodembeweging en milieu-organisaties eisen vernietiging gasbesluit

'Het gasbesluit voor de periode van vijf jaar moet worden vernietigd.' Dat eisen de Groninger Bodem Beweging (GBB), de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Milieudefensie en de Waddenvereniging bij de Raad van State. 'Niet de veiligheid van Groningen is leidend geweest, maar de leveringszekerheid´, zegt Dick Kleijer van de GBB. ´Er wachten nog 22.000 huizen op inspectie. We zijn het uitstelgedrag van de NAM zat.´
Eerder al maakten negentien gemeenten en de provincie Groningen bezwaar tegen het gasbesluit, dat stelt dat er per jaar 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Ook de SP in de Provinciale Staten wil dat minister Henk Kamp het gaswinningsbesluit heroverweegt. Volgens juridisch adviseur Henk Scheffer heeft 'minister Kamp er een potje van gemaakt.' Hoe het Raad van State-proces over het gasbesluit ging, kan je hier uitgebreid teruglezen.

Andere methode: officieel 15 bevingen in stad Groningen

De stad Groningen is de afgelopen jaren niet getroffen door één aardbeving, maar door vijftien bevingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het KNMI. Het weerinstituut hanteert sinds 1 december een nieuwe methode om aardbevingen toe te kennen aan plaatsen. Een beving wordt nu neergezet op de plaats waarin het epicentrum ligt, in plaats van in een nabije dorpskern.
Voorheen werden bevingen toegeschreven aan de dichtsbijzijnde dorpskern. Zo kon het dat bevingen met een epicentrum in de oostelijke stadswijken Lewenborg en de Oosterpoort werden toegekend aan Garmerwolde, Middelbert of Engelbert. Dat is nu gecorrigeerd. Daardoor vallen deze aardbevingen nu onder de stad:

Hóe veel huizen moeten versterkt worden?

Alle 1.450 woningen in het aardbevingsgebied die tot nu toe zijn geïnspecteerd, moeten
. Dat meldt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Het getal komt uit de lucht vallen: eerst ging het om 100 woningen. Van acute onveilige situaties is geen sprake, benadrukt Alders. Wel zijn 'in een handjevol gevallen' direct maatregelen getroffen. Volgens het Gronings Gasberaad moet het voor slachtoffers
wanneer de versterking wordt uitgevoerd. De PvdA
hoeveel huizen in totáál versterkt moeten worden, hoeveel mensen tijdelijk hun huis moeten verlaten en voor hoe lang dat dan is. Daar zijn nog geen antwoorden op.

NAM: 'Versterkingskosten betalen we zonder morren'

Het is nog niet bekend wanneer de versterking vvan de 1.450woningen kan beginnen. Wel is duidelijk dat daarvoor een periode van tien jaar staat, in plaats van de eerder beoogde vijf jaar. Als het aan de Groninger Staten ligt, heeft dat consequenties voor de hoeveelheid gas die mag worden gewonnen. Volgens NAM-directeur Gerald Schotman zal de aardoliemaatschappij de versterkingskosten in ieder geval compenseren. 'We hebben met verschillende scenario's rekening gehouden en zullen zonder morren betalen. Dat hoort erbij.'

Voorkomen strengere regels Waddenzeeboringen?

De Waddenvereniging hoopt dat de nieuw aangenomen Mijnbouwwet ertoe leidt dat gasbedrijven als Engie afzien van hun plannen om te boren bij onder meer Schiermonnikoog. De wet heeft strengere regels. Zo is het alleen nog via een schuine boring mogelijk om gas te winnen onder de Waddenzee, mits de natuur daar geen schade van ondervindt. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde gaswinning in of bij de Waddenzee zelfs helemaal verbieden, maar een amendement hiervoor werd niet aangenomen. Toch is de Waddenvereniging blij met de ontwikkeling.
Aardbevingen in december 2016, door KNMI geregistreerd:
- 2 december 8.58 uur: 0.8 in Appingedam
- 5 december 12.15 uur: 0.4 in Wagenborgen
- 5 december 22.11 uur: 0.1 in Appingedam
- 7 december 1.52 uur: 1.8 in Loppersum
- 11 december 00.25 uur: 0.2 in Nieuwolda
- 12 december 11.28 uur: 0.6 in Woldendorp
- 15 december 04.44 uur: 0.6 in Leermens
- 15 december 10.45 uur: 1.6 in Eems-Dollard (bij Holwierde)
- 16 december 19.55 uur: 0.6 in Nieuwolda
- 17 dcember 11.56 uur: 0.6 in Groningen
- 20 december 16.15 uur: 1.1 in Harkstede
- 22 december 23.41 uur: 0.5 in Holwierde
- 23 december 14.29 uur: 2.4 in Zuidlaren (met meldingen)
- 30 december 03.05 uur: 1.0 in Wirdum
- 30 december 03.06 uur: 0.6 in Overschild