Instellingen

Onze wintergasten krijgen niet genoeg te eten

© Flickr/Greg7
Akkervogels, zoals de ruigpootbuizerd, de blauwe kiekendief en velduilen, hebben het moeilijk. Deze 'wintergasten' kunnen steeds moeilijker voedsel vinden. Dat blijkt uit tellingen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief.
Negen ruigpootbuizerds

'We doen de tellingen twee keer in het winterseizoen', vertelt Madeleine Postma van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. 'In 2011 hebben we een enorme piek in het aantal ruigpootbuizerds gehad, maar nadien zijn de aantallen laag gebleven. Bij de laatste telling waren er maar negen exemplaren in Groningen aan het overwinteren.'
'De ruigpootbuizerds zoeken hun voedsel op open landschappen met elementen als dijkjes en kwelders', vertelt Postma. 'Maar ze hebben ook plekken in het akkergebied nodig, zoals stoppelvelden waar nog voedsel te halen is. Het is bij de telling opgevallen dat het aantal stoppels afneemt.'

Vogelakker

De werkgroep kwam een aantal jaren geleden al met de maatregel 'Vogelakker', waarbij stroken van percelen worden ingezaaid met kruiden en luzerne. 'Die zijn niet alleen van belang tijdens het broedseizoen van vogels, maar ook voor overwinterende vogels.'

Groenbemesters

De zomergraanstoppels zijn volgens Postma vervangen door groenbemesters, zoals gele mosterd en bladrammenas. 'Die groeien ontzettend snel, maar zijn heel eenzijdig. We zijn in gesprek met boeren en proberen om maatregelen in vergoedingspakketten te krijgen. De vogelakkers zitten daar imiddels in. En op een aantal plekken in Oost-Groningen komen er dit jaar heel wat hectares bij. Daarmee hopen we onze wintergasten te kunnen bedienen.'