Reclassering zoekt vrijwilligers die zedendaders willen begeleiden

Reclassering Nederland zoekt in Groningen vrijwilligers die samen met professionals zedendaders willen begeleiden. Dat doet het vanuit COSA, een instantie die gericht is op resocialisatie van ontuchtplegers die onder toezicht staan van de reclassering.
Het doel is om ontuchtplegers uit hun isolement te halen en te laten herintreden in de samenleving.

Vrijwilligers hebben belangrijke bijdrage

Volgens directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland hebben de vrijwilligers daarin een belangrijke bijdrage. 'In Canada en Engeland laat langdurig onderzoek zien dat herhaling van dit gedrag ruim 60 tot 70 procent verlaagd wordt wanneer ze op deze manier begeleid worden.'

Het draait om resocialisatie

'De kern van de inzet van de vrijwilligers is om ze mee te laten doen aan de samenleving. Ze komen vaak in een isolement terecht. Vrijwilligers proberen dat isolement te onderbreken, door ze veel te bezoeken en veel te bespreken. Maar de vrijwilligers zijn ook scherp op signalen: gedragen de delinquenten zich ook echt anders?'

Veel vrijwilligers nodig

De vrijwilligers werken ondersteunend aan de medewerkers van Reclassering Nederland. Rond één zedendelinquent werkt een team van drie tot vijf vrijwilligers. De vraag is dan ook groot: 'In Groningen zijn we op zoek naar tientallen vrijwilligers.'

'Willen geen nieuwe slachtoffers'

Volgens Van Gennip hebben vrijwilligers ook een functie wanneer zedendelinquenten zich opvallend gedragen. 'Er zijn mensen nodig die de handen uit de mouwen steken, zodat er daadwerkelijk iets gebeurt aan het probleem en er geen nieuwe slachtoffers vallen.'