Raad van State: Gaswinning niet verder beperkt

© Jos Schuurman/FPS
Het gasbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken blijft gehandhaafd. Dat is de uitspraak donderdag van de Raad van State in een spoedprocedure.
Die was aangespannen door acht Groningse gedupeerden van de gaswinning. Zij vinden dat het besluit nauwelijks rekening houdt met de veiligheid van de inwoners van Groningen. Ook is het in hun ogen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Definitieve uitspraak

De rechter gaat daar in deze voorlopige uitspraak niet in mee. De voorzieningenrechter ziet na afweging van alle betrokken belangen 'nu geen aanleiding om, in afwachting van een definitieve uitspraak, de gaswinning verder terug te brengen'.
Hij verwijst naar de bodemprocedure. Daarin worden de bezwaren van de provincie Groningen, negentien gemeenten, de Veiligheidsregio, milieu-organisaties en belangengroeperingen zoals de Groninger Bodem Beweging (GBB) behandeld.

Gesommeerd

Verder richten de acht gedupeerden die de verloren spoedprocedure hadden aangespannen, nu hun pijlen rechtstreeks op minister Henk Kamp van Economische Zaken. Ze hebben hem gesommeerd de gaswinning in Groningen te stoppen. Als hij daar niet in ingaat, volgt nog een rechtszaak tegen de staat.
In het gewraakte gasbesluit wordt uitgegaan van een maximale jaarlijkse winning van 24 miljard kuub gas uit de Groninger bodem. Met een uitloop van enkele miljarden bij extreem strenge winters. Het gaat om een besluit voor een periode van vijf jaar.

Lees ook: