Minister Kamp legde verwachtingenbrief voor aan de NAM

© Jos Schuurman (FPS)
Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het concept van een zogenoemde verwachtingenbrief over het winningsplan van de NAM vooraf aan het gasconcern voorgelegd.
Dat geeft de bewindsman toe in antwoorden op Kamervragen van de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren (PvdD), de SP en de PvdA.
Hij tekent daarbij aan dat dit niet gebruikelijk is als het om winningsplannen gaat. 'Dat is gebeurd vanwege bijzondere omstandigheden rond de gaswinning uit het Groningenveld. Zodat aan de voorkant helder was wat vanuit het ministerie de verwachtingen ten aanzien van het winningsplan waren,' laat de VVD-bewindsman weten.

Opheldering

De Kamer had opheldering gevraagd over correspondentie tussen het ministerie, Shell en dochterbedrijf NAM. Die kwam recent naar buiten, nadat Miliedefensie een beroep op de Wet Openheid van Bestuur had gedaan.
Volgens Milieudefensie komt daar een beeld uit naar voren dat Shell en de NAM invloed hebben op besluiten over de gaswinning in Groningen. 'Het blijkt dat Shell en EZ werkelijk alles met elkaar afstemmen,' concludeerde Milieudefensie eerder uit een analyse van de correspondentie.

Groningen-overleggen

Dat beeld wordt door Kamp in zijn beantwoording van de Kamervragen bestreden. Zo is er volgens hem geen sprake van dat in zogenoemde 'Groningen-overleggen' de NAM aanschuift. 'De NAM heeft geen onderdeel uitgemaakt van deze overleggen.' aldus de minister.
De Tweede Kamer had hem ook gevraagd in hoeverre antwoorden op Kamervragen worden afgestemd met de NAM en of Shell. Volgens de minister is er geen sprake van inhoudelijke afstemming.

Feitelijke check

Wel laat hij weten dat het gebruikelijk is dat er 'een feitelijke check' wordt gedaan bij betrokken bedrijven. Het gaat hierbij om informatie in de beantwoording van Kamervragen over of van externe partijen, aldus Kamp.