'Provincie betaalt miljoen te veel voor verwerking afval North Refinery'

De provincie Groningen heeft een miljoen euro te veel betaald voor de ontmanteling van het failliete North Refinery in Delfzijl. Dat beeld schetst curator Harm-Jan Meijer woensdag bij een bijeenkomst van een provinciale statencommissie.
Die kwam bijeen op verzoek van de VVD. Deze partij wil dat statenleden het verhaal van de curator persoonlijk horen, na een aantal publicaties over de problemen bij het ruimen van het gif van het bankroet verklaarde chemische bedrijf.

'Geld over de balk'

Initiatiefnemer van de hoorzitting, VVD-Statenlid Nico Bakker, trekt uit het verhaal de conclusie dat er geld over de de balk is gegooid. 'Het lijkt er op dat er een miljoen is weggegooid', concludeert ook hij.
Uit het betoog van curator Meijer komt naar voren dat er een spel is gespeeld tussen concurrerende afvalverwerkingsbedrijven. Met als gevolg dat de provincie uiteindelijk de hoofdprijs betaalt. 'En dat was niet nodig geweest', vindt de curator.

Tanks met gif

Olieverwerker North Refinery gaat begin 2015 failliet. Op het terrein staan dan nog met chemicaliën gevulde tanks. Vijf tanks met gif moeten heel snel worden geruimd, zo bepaalt de provincie na onderzoek.
De kosten komen voor rekening van de provincie, zo komen de betrokken partijen overeen. Er valt bij het failliete bedrijf niets meer te halen.
Concurrent
De curator geeft de opdracht daarvoor aan afvalverwerker Wenau in Heerenveen. Voor een bedrag van 350.000 euro worden de tanks leeggemaakt en afgevoerd naar afvalverwerker ATM Moerdijk. Concurrent Reym uit Veendam is ook in de race, maar die vraagt volgens de curator 250.000 euro meer voor de klus.

De afvoer door Wenau gaat aanvankelijk probleemloos. Tot ATM plotseling de laatste partijen weigert aan te nemen. Er zou geen capaciteit voor de verwerking meer zijn, zo krijgt de curator te horen. Twee met gif en brandbare stoffen gevulde tanks blijven achter.

Buitenland

Omdat er ook geen mogelijkheden zijn het elders in Nederland te verwerken, zoekt Meijer naar een oplossing in het buitenland. Die vindt hij in Zweden.
De schoonmaakoperatie zou wel 150.000 euro extra kosten. Ook duurt het allemaal wat langer omdat een exportvergunning moet worden geregeld.

Brief provincie

Tot zijn verbazing ontvangt de curator begin november een brief van de provincie. Daarin wordt aangekondigd dat een dag later de overgebleven tanks al worden leeggehaald.
Volgens de provincie pakt de curator niet door en betekent uitstel van het opruimen van het gif in de tanks onacceptabele risico's voor de omgeving. Bovendien zou er gevaar voor elektrocutie zijn. Volgens de curator levert de provincie daar geen bewijzen voor en worden door de provincie genoemde incidenten 'zwaar overtrokken'.

Hoger bedrag

Voor het snel ruimen van deze laatste partijen gaat de provincie dan wel in zee met Reijm, dat aanvankelijk het nakijken had. Maar wel voor een veel hoger bedrag, zo houdt Meijer de provinciale politici voor, waarbij hij er fijntjes op wijst dat Reym een zusterbedrijf is van ATM; het bedrijf dat de laatste partijen weigert te verwerken.
Dit besluit van ATM valt kort nadat Reym bij de provincie klaagt dat de klus aanvankelijk naar de concurrent gaat. Dat Reym de opdracht niet krijgt, zint het bedrijf niet en het stuurt een brief op poten naar de curator. 'Reym heeft ook een omvangrijke vordering op North Refinery', aldus Meijer. 'Het bedrijf verwachtte een voorkeursbehandeling, maar ik kan geen crediteuren zomaar bevoordelen.'

Overheidsgeld

Hij wijst er verder op dat ook Reym het gif gewoon afvoert naar ATM, waar nu opeens wel wel capaciteit is. Extra kosten: een miljoen euro. 'Het had voor het oorspronkelijke bedrag gekund als de provincie niet had ingegrepen', stelt hij in de commissievergadering.

Gefaald?

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van de provincie heeft aangekondigd de extra kosten voor de operatie te willen verhalen op de curator, omdat die gefaald zou hebben bij het opruimen van het gif bij het failliete bedrijf.
De reactie van de curator daarop: 'Die zwarte piet hoort niet bij mij terecht te komen, maar bij de provincie.'

Muis krijgt staartje

Wat VVD-Statenlid Bakker betreft is hier het laatste woord nog niet over gezegd. 'We moeten hier nadrukkelijk met onze gedeputeerde over praten. Deze muis krijgt nog wel een staartje.'

Lees ook: