Haren en Ten Boer kunnen na herindeling zichzelf blijven

Inwoners van Haren en Ten Boer kunnen gerust zijn: ook na de herindeling met Groningen blijven de voorzieningen op orde.
Dat zeggen de bestuurders die samen een overeenkomst hebben gesloten. Daarin staat uitgewerkt wat er gebeurt met voorzieningen, gemeenteloketten en de ruimtelijke ordening.

Zwembad, bilbiotheek en dorpshuizen blijven

Namens Haren onderhandelde verbindingspersoon Marga Kool. Zij is tevreden over het resultaat. Volgens haar blijven belangrijke voorzieningen overeind. Afgesproken is dat er een zwembad blijft, net als de brede bibliotheek en dorpshuizen. Kool: 'Zo zijn er heel veel culturele en sportieve instellingen waar men ongerust was, die met opluchting de bestuursovereenkomst zullen lezen.'

Groene long blijft onbebouwd

Ook een andere grote zorg wordt weggenomen: in de overeenkomst staat dat de groene long tussen Groningen en Haren niet wordt bebouwd. Verder is het streven de brandweer- en politieposten te behouden en komt er een gemeenteloket voor onder andere paspoorten.

Geen verenigingen opheffen

Ook burgemeester André van de Nadort van Ten Boer is tevreden. Hij wijst op het belang van het overeind blijven van de dorpse voorzieningen. Zo is bedongen dat de kleine dorpen voetbalvelden houden. 'Groningen heeft geloof ik één veld op vijfduizend bewoners. Zou je het beleid van Groningen loslaten op Ten Boer dan zou je een heleboel verenigingen moeten opheffen. Dat willen we perse niet en dat wil Groningen ook niet.'

Maar sluit Haren zich aan?

Grote vraag is of het wel zover komt dat Haren zich bij Groningen en Ten Boer aansluit. Daar gaat uiteindelijk de Tweede Kamer over. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen verwacht dat de geplande ingangsdatum van 1 januari 2019 hoe dan ook wordt gehaald. 'We houden een permanente uitnodiging open voor Haren. Maar de datum komt niet in gevaar.'

Eis: inzicht financiën Haren

Ten Boer en Groningen eisen te zijner tijd wel meer inzicht in de financiën van Haren. Alle gemeenten moeten de voorzieningen wel daadwerkelijk kunnen betalen. Van de Nadort: 'Haren heeft dit jaar een bezuinigingsdoelstelling. Het zou voor de inwoners van Ten Boer niet goed zijn dat Haren niet meer bezuinigt, met het oog op de herindeling. Dat zou heel wrang zijn.'

Nog niet besluiten

Over de tarieven in de nieuwe gemeente kunnen de bestuurders nog niet besluiten. Dat kan pas als echt duidelijk is of Haren meedoet.
De bestuursovereenkomst gaat nu naar de gemeenteraden. Of de raad van Haren ook een oordeel mag vellen, is onduidelijk.