Stad wil asielzoekers beter helpen bij integratie

De gemeente Groningen en het COA gaan ervoor zorgen dat asielzoekers zo snel mogelijk kunnen inburgeren.

Zodra vluchtelingen een verblijfsstatus hebben, krijgen ze hulp van de gemeente bij alles wat er op hen afkomt. Bij elke asielzoeker bekijkt de gemeente wat hij of zij nodig heeft voor een goede integratie. Ze krijgen daarvoor een persoonlijk plan. Wethouder Mattias Gijsbertsen: 'Vervolgens proberen we samen met het onderwijs trajecten te starten over taal, opleiding, participatie en werk.'

Om dit mogelijk te maken werken gemeente, Hanzehogeschool, Alfa-college en het Noorderpoortcollege samen.

Werkervaringsplek
Tot nog toe moesten asielzoekers zelf langs alle instanties en loketten. Daar helpt de gemeente straks bij. Nieuw is ook dat asielzoekers sneller een opleiding kunnen volgen of een werkervaringsplek kunnen krijgen. Ze hoeven niet te wachten totdat ze bijvoorbeeld de taal helemaal beheersen. 'We denken echt vanuit degene die hier de stad binnenkomt.'

Afgelopen jaar zijn in de stad Groningen 531 asielzoekers met een verblijfsvergunning komen wonen. De grootste groep komt uit Syrië, gevolgd door Eritreeërs. De helft is tussen de 18 en 27 jaar oud.

Klachten
Stadjers in sommige straten klaagden dat er te veel statushouders in de buurt kwamen wonen. De gemeente beaamt dit en heeft daarom het beleid aangepast. Zo mogen asielzoekers met een verblijfsvergunning zich niet inschrijven voor woningen in straten waar al veel statushouders wonen.

In de eerste helft van 2017 moet de stad Groningen nog 175 statushouders vestigen; in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk een soortgelijk aantal.
Meer over dit onderwerp:
vluchtelingen GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws