'Spannend om mijn kind steeds aan een vreemde mee te geven'

Elke ochtend zwaait Janet Brandsma uit Hoogezand haar zoontje Rik (12) uit als hij naar school gaat. Rik heeft een spraakprobleem en wordt met een taxibusje naar school in Groningen gebracht.

Door Beppie van der Sluis

In twee jaar tijd zijn er op de route van Rik zeven verschillende chauffeurs ingezet. Een groot probleem vindt Brandsma: 'Het is spannend om mijn kind steeds aan een vreemde mee te geven.'

Rust en regelmaat

Alle kinderen in de bus van Rik hebben een spraak-, taal-, of gehoorprobleem. Brandsma zegt dat deze kinderen baat hebben bij rust en regelmaat. 'Kinderen zien de chauffeur elke dag en gaan zich hechten aan hem of haar. Wanneer er steeds wisselingen plaatsvinden, veroorzaakt dit vooral onrust.'

Rik wordt vervoerd door taxibedrijf De Grooth uit Winschoten. Het bedrijf stuurt elke dag zo'n tachtig busjes op pad om leerlingen te vervoeren. De taxicentrale zegt de wisseling van de wacht op routes tot het minimum te beperken, maar dat een incidentele wisseling niet te voorkomen is.

'Binnen een bedrijf heb je altijd te maken met ziekte of dat een chauffeur ergens anders gaat werken. Dat kan je niet tegengaan. Het gebeurt niet vaak dat een chauffeur uit eigen beweging met een route stopt, omdat hij het niet aankan', zegt coördinator leerlingenvervoer Johan Kolthof van taxicentrale De Grooth.

Chauffeur zijn is meer dan een rijbewijs hebben

Rik vertelt dat er regelmatig ruzie in de bus is en dat chauffeurs vaak niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Zijn moeder vindt het niet kunnen dat een chauffeur zonder kennis en opleiding met kinderen met een beperking mag werken: 'Je bent in dit geval veel meer dan een chauffeur. Een rijbewijs is niet genoeg.' Brandsma vindt dat het verplicht moet zijn dat de chauffeurs een training krijgen in het omgaan met de doelgroep op hun rit.

Informatieavonden voor chauffeurs

Kolthof zegt dat er binnen de taxicentrale wel degelijk aandacht wordt besteed aan verschil in doelgroepen. Zo wordt er nauwgezet gekeken naar een passende chauffeur per route. De taxicentrale organiseert ook besprekingen voor chauffeurs om hun ervaringen te delen. Daarnaast worden er op scholen voor kinderen met een beperking informatieavonden georganiseerd voor chauffeurs.

Dit gebeurt ook op de school waar Rik naar toegaat, de Tine Marcus School in Beijum. Bijna alle 150 leerlingen van deze school worden met taxivervoer gebracht. De school organiseert de informatieavond met een thema-onderwerp één keer per jaar.

'Een groot deel van de chauffeurs die kinderen naar onze school brengen, komt naar deze informatieavond', vertelt Ronald Oostmeijer, medewerker van de school. De chauffeurs kunnen zelf ook onderwerpen aandragen voor het thema van de avond.

Veiligheid in het verkeer voorop

Wanneer er zich een situatie voordoet waar de chauffeur zich niet prettig bij voelt, gaat de school met hem of haar in gesprek. 'Dit gebeurt niet zo vaak', zegt Oostmeijer. 'Het gebeurt wel eens dat kinderen zich niet goed gedragen in de taxi, wat vervelend is voor de chauffeur. Hij moet zich kunnen richten op de veiligheid in het verkeer en niet op het corrigeren van de leerlingen.'

Ook krijgen chauffeurs aan het begin van het jaar een algemeen overzicht met punten waar ze bij bepaalde doelgroepen op moeten letten.

Affiniteit niet aan te tonen


Welke taxicentrales de kinderen vervoeren, bepaalt de gemeente. Ouders kunnen een vergoeding van de gemeente krijgen voor het vervoer van hun kind. Coördinator leerlingenvervoer Alies Houtman van gemeente Hoogezand-Sappemeer zegt dat de gemeente wel voorkeur heeft voor een bedrijf met chauffeurs die kennis hebben van de doelgroep, maar dat dit geen vereiste is. 'Het is natuurlijk belangrijk dat een chauffeur goed met de doelgroep om kan gaan. Maar dit is niet aan te tonen', vertelt ze.

Het is wel een eis dat er een vaste chauffeur op een route van leerlingenvervoer zit. Ook Houtman geeft toe dat dit enkel een streven is.

Gemeentes stellen een algemene lijst met criteria op waar het taxibedrijf aan moet voldoen. Deze lijst geldt voor alle soorten vervoer en wordt niet gespecificeerd per doelgroep. In maart 2017 vindt er een nieuwe aanbesteding voor leerlingenvervoer plaats. Hiervoor kan elk vervoersbedrijf uit Nederland zich aanmelden.

En Rik? Zijn huidige chauffeur is een hele lieve man. Zijn moeder hoopt dan ook dat hij voorlopig haar zoon naar school blijft brengen.

Lees ook:

- FNV: 'Taxiplannen veroorzaken alleen maar ellende'
- Autistisch kind gaat straks niet meer met taxi naar school 

Meer over dit onderwerp:
achtergrond HOOGEZAND-SAPPEMEER
Deel dit artikel:

Recent nieuws