Stadse buurt krijgt primeur met nieuwe parkeertijden

© Google Streetview
De Professorenbuurt in Groningen krijgt betaald parkeren op uren die nog nergens anders in de stad gelden: van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds.
Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Die schoot eerdere plannen voor betaald parkeren in die buurt af, omdat er geen draagvlak voor was.

Nieuwe tijden

Buurtbewoners zeggen dat ze overdag geen last hebben van parkeerdruk, maar wel in de avonduren. Volgens de gemeente komen de nieuwe tijden tegemoet aan de wensen van de bewoners.

Gratis parkeren

Waarschijnlijk ontstaat de parkeeroverlast 's avonds doordat bewoners van naastgelegen wijken met betaald parkeren hun auto in de Professorenbuurt zetten, zodat ze niet hoeven te betalen. Die overlast zal stoppen, als ook hier betaald parkeren wordt ingevoerd.

Selwerd en Oosterparkwijk

Verder komt er alleen betaald parkeren in de delen van Selwerd en de Oosterparkwijk, waar bewoners het ermee eens zijn. Als blijkt dat de parkeerdruk zich hierdoor verplaatst naar andere delen van de Oosterparkwijk, wordt ook daar betaald parkeren ingevoerd. Hiervoor is dan geen nieuw besluit van de gemeente nodig.

Nieuwe woningen

Omwonenden van de Oosterhamrikzone maakten zich zorgen over de parkeerdruk die ontstaat door de bouw van nieuwe woningen. Daarom hebben b en w bepaald dat bewoners van die nieuwe woningen geen parkeervergunning krijgen.