Lokale partijen hebben niets in Den Haag te zoeken!

Bij alle nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen half maart, heeft zich ook een lokale variant gemeld. Ze hopen het geluid dat anders niet tot Den Haag doordringt, te laten horen. Groninger partijen doen er, na veel discussie, niet aan mee. Is dat terecht, Beter Weters?Straatnaambordjes
Wildgroei! Lokale partijen zijn LOKALE partijen, met een programma gerelateerd aan de plaatselijke omstandigheden: het openhouden van het zwembad, straatnaambordjes, losliggende stoeptegels. Lokale partijen hebben geen visie gericht op het landsbestuur, en willen en hoeven dat ook niet; laat ze hun -misschien wel zegenrijke - werk doen in en voor de gemeente waarvoor zij zijn opgericht. Meer niet.

Landsbelang
En al helemaal niet in het landelijke parlement. Daar zijn al veel te veel partijen, en veel die het democratisch proces eerder belemmeren dan waarborgen (al beweren zijzelf vaak het tegendeel). En of het plaatselijk geluid dan niet gehoord wordt? Dat hoeft ook niet. Het gaat in het parlement om het landsbelang en daar hoort het zwembad om de hoek niet bij. Toch?!!

Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Regionale kandidaten
We leven in een democratisch land. Dat is prachtig. Ieder mag zijn/haar eigen geluid laten horen. Toch is ons land niet gebaat bij een steeds verdergaande versnippering van het politieke veld. In Den Haag vertegenwoordig je de belangen van Nederland. De huidige politieke partijen doen vaak hun best om kandidaten te werven uit verschillende regio’s, met verschillende achtergronden, zodat er altijd mensen zijn die een belangrijke zaak: regionaal, nationaal of internationaal op de agenda kunnen zetten.

Versnippering
Het politieke veld is al ontzettend kleurrijk en ook versnipperd en niemand vindt een partij waar alles wordt gedaan zoals jij dat wilt. De problematiek van Groningen met betrekking tot bijvoorbeeld werkgelegenheid, natuur en de aardbevingen wordt door de landelijke partijen goed over het voetlicht gebracht.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Verbindingslijntjes
Gemeenteraadsleden van landelijk actieve partijen bemoeien zich vooral met de eigen gemeente, en zo hoort dat ook: daarvoor zijn ze gekozen. Dat er uiteraard verbindingslijntjes liggen waardoor snel aan de bel getrokken kan worden wanneer Haags beleid gemeentelijk fout uitpakt, is nou net een voordeel van die landelijke organisatie.

Eigenbelang
Het komt mij dan ook als uiterst merkwaardig voor dat je eerst roept dat je niks te maken wil hebben met die 'oude' landelijk opererende politiek en bij de eerste de beste gelegenheid zelf ook zo’n structuur probeert op te zetten. Lijkt mij net even te veel op 'Iedereen alleen voor zijn eige'... Het landsbelang dienen kan haaks staan op je partijbelang en zeker ook op een lokaal belang. En op verdergaande versplintering zit ons land zeker niet te wachten!

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Verschillen te groot
Dé lokale partij bestaat niet, lokale partijen wel. Nergens zijn de verschillen zo groot in het politieke landschap als tussen lokale partijen. Dat bleek wel weer bij snel oplopende ruzie binnen Groninger Belang, geblust of niet: in een provincie is het al lastig om lokalen te verbinden. De enige overeenkomst tussen lokale partijen is dat ze ‘lokaal’ zijn. Dus in de gemeenteraad actief zijn.

Blijf bij je leest
Vanuit deze achtergrond is het wat mij betreft onzin om met ‘Lokaal Centraal’ naar Den Haag te gaan. Wat moet dat kamerlid daar dan doen? Vertellen wat lokale partijen vinden van de NAVO of het budget voor Wetenschappelijk Onderwijs? Onder het aloude motto ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ zou ik dan ook zeggen: lokalo’s, blijft lokaal!

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Lachertje
Nog een partij op ons almaar uitdijende stembiljet? Het recht van vereniging en vrije deelname aan verkiezingen is natuurlijk een groot goed, het lijkt echter steeds meer een lachertje te worden. Gevolg van steeds verdergaande individualisering en opgeblazen ego’s? Zelf zie ik weinig toegevoegde waarde aan deze nieuwe splinter. Er is al genoeg (teveel) diversiteit ook in onze regio.

Keuze is duidelijk
Tijd om terug te gaan naar verbinding en solidariteit en naar kiezen voor partijen die bewezen hebben voor grote groepen volksvertegenwoordiger te willen zijn. Als Groningers die partijen wegstrepen die onze regio de afgelopen decennia in de steek hebben gelaten en als zij verkiezingsprogramma’s beoordelen op daden in plaats van op woorden dan is de keuze beperkt en volgens mij ook wel duidelijk. Ik ben er dan ook wel uit en dat zal u niet verrassen.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Niets te zoeken
Mijn mening in dezen is helder. Lokaal hebben we niets te zoeken in de Tweede Kamer. Blijf dicht bij de burger en vertegenwoordig deze in de raden. Lokale partijen zijn ontstaan uit onvrede over landelijke partijen en wat wil men nu: juist hetzelfde worden als datgene wat men veroordeelt. Groninger Belang onderzoekt niet of men dat zal steunen. Het bestuur heeft reeds besloten het initiatief te steunen.

Landelijk gewin
De fractievoorzitter van Groninger Belang stelt dat we niet zonder landelijk kunnen als lokalen. Onzin natuurlijk. Lokalen zijn op gemeentelijk niveau op veel plekken de grootste partij. Blijkbaar wil men deze kracht gebruiken voor landelijk gewin. GB Westerwolde is inmiddels uitgestapt en wellicht volgen er meer. Dat zou een verstandige keuze zijn in mijn beleving. Voor je het in de gaten hebt, wordt men lokaal meegezogen in het landelijke. En dat moet men als lokalen niet willen.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...
Meer over dit onderwerp:
tk2017 beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws