Stoffelijke resten van de 'stichter van Nieuweschans' gevonden

© Omrop Fryslân/Timo Jepkema
In het kerkje van het Friese Skettens zijn de stoffelijk resten gevonden van Schelte van Aysma, een zeventiende eeuwse officier die Nieuweschans heeft gesticht. Dat 'wapenfeit' werd tot voor kort toegeschreven aan de toenmalige stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, Ernst Casimir.
Commandeur

Pas onlangs is ontdekt dat Van Aysma de stichter is van de vesting. In opdracht van de stadhouder stichtte hij in 1628 de vesting Langakkerschans, zoals Nieuwschans destijds werd genoemd. Van Aysma was van 1628 tot 1632 commandeur van de vesting Bellingwolderschans, het latere Oudeschans.

Brieven aan de koning

De ontdekker van de stichter van Nieuweschans is Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum. Hij is bezig met de inventarisatie van het leven van Van Aysma, over wie nog niet veel bekend is.
Tijdens zijn onderzoek in het Koninklijk Huisarchief ontdekte hij een briefwisseling met Van Aysma, waaruit bleek dat de officier de eigenlijke stichter en bouwer is van de vesting in Oost-Groningen. Van Aysma kreeg, zo blijkt uit de correspondentie, in die tijd ook ruzie met de Ostfriezen ondat zij vonden dat hij de vesting op Duits grondgebied bouwde.

Grafkelder stortte in

Schelte van Aysma overleed in 1637 en werd begraven in de kerk van Skettens. Die grafkelder stortte in 1865 gedeeltelijk in. Bij restauratiewerkzaamheden zijn nu zeer waarschijnlijk de stoffelijke resten van Van Aysma ontdekt.
Er zijn vier schedels gevonden. Mogelijk die van Van Aysma zelf en enkele familieleden. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk zo is.