Failliet… en dan? Deel 3: 'Ik kijk vooral: heeft het bedrijf nog wel bestaansrecht?'

© RTV Noord (bewerkt door Sjoerd Halma)
Een ondernemer onderneemt, denkt na, neemt besluiten en hakt knopen door. Soms gaat dit goed, soms loopt dit minder goed af. Een faillissement ligt op de loer. Maar wat doet dat met ondernemers? En wat zegt dat over de kwaliteiten van de ondernemer? Vandaag deel 3: 'Saneren is vaak een harde boodschap voor een ondernemer'
Hij wordt vaak 'ingevlogen' door bedrijven als de situatie nijpend dreigt te worden. Bedrijfsadviseur Daan Noort is een 'bedrijvendokter', die inventariseert hoe de zaken ervoor staan en waar nodig verliesgevende delen van het bedrijf saneert. In sommige gevallen wordt Noort bijtijds ingeschakeld, maar minstens zo vaak komt Noort in actie als het vijf voor twaalf is.

Waarom gaat het mis?

'Een ondernemer heeft in sommige gevallen behoefte aan advies om bijtijds bij te schakelen, maar in sommige gevallen wil een ondernemer ook ondersteuning wanneer er gesaneerd dient te worden. Wanneer dat het geval is, word ik ingeschakeld', zegt Noort, die managing partner is bij UNO Bedrijfsadviseurs.
Volgens Noort zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen waarom het misgaat. 'In sommige gevallen spelen marktomstandigheden een rol, maar die omstandigheden zijn lang niet altijd leidend. In de scheepsbouw, de automotive-industrie en de retail gaat dat argument grotendeels wel op. Een bedrijf gaat doorgaans niet kapot door een gebrek aan winst, maar voornamelijk door een gebrek aan cash. Voor marktomstandigheden een rol spelen, kan een bedrijf ook omvallen omdat er een verkeerde investering is gedaan, of omdat de personeelskosten zijn opgelopen.'

Daan Noort, bedrijfsadviseur bij UNO Bedrijfsadviseurs


Wat als het misgaat?

'Een ondernemer krijgt behoorlijk wat signalen vooraf richting een faillissement. Een faillissement komt bijna nooit als donderslag bij heldere hemel. Een goed bedrijf maakt prognoses. Maar in sommige gevallen gaat het hard, en een ondernemer wil het wel eens niet zien. Dan probeert de ondernemer hard te werken aan een oplossing, soms tegen beter weten in.'
'En wanneer het dan mis dreigt te gaan, worden wij ingeschakeld als adviseur. Wij proberen dan via een quick scan te bepalen wat de vitale onderdelen zijn. In die quick scan komt ook naar voren of het bedrijf nog het verschil in de markt kan maken. Die indicaties geven in onze ogen aan als er onderdelen zijn die gesaneerd moeten worden. Dat is vaak een harde boodschap voor een ondernemer, maar wij worden gedwongen kritisch te kijken: heeft een bedrijf financieel of commercieel nog bestaansrecht?'

Hoe los je het op?

'We streven ernaar om het bedrijf in overleg met de directie te laten bestaan. Dat gebeurt doorgaans niet zonder slag of stoot. De directie van het bedrijf is onze opdrachtgever. In dit overleg bepalen we: gaat het bedrijf in afgeslankte vorm verder, proberen we het bedrijf te verkopen, of gaan we op zoek naar een investeerder? Als deze opties niet slagen, is een ondernemer in sommige gevallen gebaat bij een faillissement, om daarna te proberen een doorstart te maken.'
'Een ondernemer is erbij gebaat wanneer die doorstart zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden in verband met het waardebehoud. De curator wordt aangesteld, hij behartigt de belangen van de crediteuren en wil in hun belang zoveel mogelijk geld voor de failliete boedel ophalen. Een ondernemer kan zijn eigen failliete boedel terugkopen voor de doorstart, maar hij kan overboden worden door een andere partij. Het voordeel voor de ondernemer bij een doorstart is: welke personeelsleden neem ik mee?'

Wat maakt dit werk zo leuk?

'Mijn ervaring is dat een ondernemer zeker leert van een faillissement. De ondernemer is beter in staat knopen door te hakken en durft sneller beslissingen te nemen.'
'Wat voor mij dit werk zo leuk maakt, is dat je in korte tijd erg intensief samenwerkt met het bedrijf waarvoor je actie komt. Bij het eerste gesprek vragen we onszelf af: heeft de ondernemer vertrouwen in ons? Vertrouwen is namelijk de basis voor een goede samenwerking. In korte tijd heb je elkaar echt nodig, vandaar dat dit voorop staat. Na een spannende periode, waarin wij het bedrijf begeleiden, ontstaat er een intensieve band. Het gevoel ontstaat dat je er samen voor knokt. En wanneer het bedrijf in beter vaarwater terechtkomt, maar na verloop van tijd toch weer met een moeilijke vraag worstelt, belt de directeur je toch weer op. Die duurzame relaties zorgen ervoor dat we vele bedrijven kunnen helpen.'

Lees ook: