Failliet... en dan? Deel 4: 'Als curator zet je vaak in op een doorstart'

© RTV Noord (bewerkt door Sjoerd Halma)
Een ondernemer onderneemt, denkt na, neemt besluiten en hakt knopen door. Soms gaat dat goed, soms loopt het minder goed af. Een faillissement ligt op de loer. Maar wat doet dat met ondernemers? En wat zegt dat over de kwaliteiten van de ondernemer? Vandaag deel vier.
Door Martijn Folkers

Wanneer de rechtbank het faillissement uitspreekt over het bedrijf, wijst de rechter de curator aan die dat faillissement moet afwikkelen. Mr. Peter Fousert is curator en behandelt vanuit het kantoor Plas|Bossinade verschillende faillissementen per jaar.

Waarom gaat het mis?

'Bij een faillissement zijn achteraf aanwijsbare oorzaken te vinden. Een investering die verkeerd uitpakt, een afnemer die omvalt of doordat de ondernemer te lang een te lage prijs hanteert voor het product of de dienst die hij aanbiedt. In sommige gevallen spelen marktomstandigheden een rol, maar dat is vaak niet de primaire oorzaak van een faillissement. Een sector als de scheepsbouw heeft het inderdaad moeilijk door de markt. In de periode voorafgaand aan het faillissement speelt de curator geen rol. De curator wordt door de rechtbank aangesteld wanneer het faillissement is uitgesproken.'

Wat als het misgaat?

'Wanneer het faillissement is uitgesproken en de rechtbank mij heeft aangesteld als curator, controleren we als kantoor eerst of we banden hebben met het bedrijf. Wanneer dat zo is, moet ik de opdracht weigeren. Wanneer dat niet zo is, ben ik verplicht de klus te klaren als curator. Dan spring ik bij wijze van spreken direct in de auto en rijd naar het desbetreffende bedrijf. Dat doe ik omdat vanaf het moment dat ik curator ben, ook eindverantwoordelijke ben van het bedrijf.'

Advocaat/curator Peter Fousert van PlasBossinade
'Als curator stap ik blanco in. Ik raadpleeg openbare bronnen, zoals jaarrekeningen en de bedrijfswebsite, en vergaar op die manier mijn informatie. Wanneer ik bij het bedrijf ben, ga ik in gesprek met de bestuurders en de volgende stap is dat ik de administratie veilig stel. Vanaf dat moment neem ik de zaak in feite over.'
'In het gesprek met de directie komen de vragen op tafel. Wat is er gebeurd? Hoe is het zo gekomen? Wat had je als ondernemer zelf in gedachten als oplossing? Aan de hand van dat eerste gesprek zet ik de koers uit. Meestal leg ik de productie direct stil. Doordraaien is de uitzondering. Dat doe ik alleen wanneer we nog geld kunnen verdienen voor de schuldeisers en doordraaien risicoloos kan.'

Hoe los je het op?

'De grootte van de zaak speelt een rol bij de afwikkeling van een faillissement. Een aantal faillissementen die we hebben afgewikkeld, zoals Thuiszorg Groningen, behelst een langdurige periode.'
'Een eventuele doorstart hangt af van het feit of er kandidaten zijn die zich melden. Dat kan de ondernemer zijn die aan het roer stond bij het faillissement. Hij kan dan zijn eigen onderneming terugkopen van de curator, maar ook derden kunnen meebieden. Als curator zet je je voor de gezamenlijke schuldeisers in om de beste opbrengst binnen te halen. Dat hoeft overigens niet de hoogste prijs voor de boedel te zijn. Wanneer een kandidaat een bod uitbrengt, waarbij een deel van het personeel zjin baan terugkrijgt, kan dat betekenen dat dat de beste deal is. Als curator besluit je dan om met deze bieder akkoord te gaan.'
'Als curator zet je wel in op een doorstart, want dat is doorgaans beter voor de schuldeisers. Om ervoor te zorgen dat je kandidaat-kopers bereikt, zoek je soms bewust de publiciteit. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, drijft dat de prijs op. En dat is voor de schuldeisers het meest gunstig.'