Brouns: 'College Haren bedrijft dorpspolitiek van de jaren '60'

Het gemeentehuis van Haren
Het gemeentehuis van Haren © Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
'Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.' Dat is het oordeel van gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) over het gemeentebestuur in Haren.
De gedeputeerde doet zijn uitspraken in het
Binnenlands Bestuur
, het vakblad voor bestuurders en ambtenaren
.


'Bestuurlijke visie ontbreekt'

Volgens Brouns heeft Haren keer op keer laten zien zich op bestuurlijk vlak te laten leiden door ´incidentenpolitiek´ en ontbreekt het bij het college van B&W aan een bestuurlijke visie voor de toekomst.
'Uit diverse onderzoeken blijkt dat de agenda van Haren wordt bepaald door incidenten en individuele personen', zegt hij. 'Dit lijkt op oudewerwetse dorpspolitiek van de jaren zestig. Van een krachtig bestuur mag je verwachten dat het inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.'

Meer betalen voor minder?

Als voorbeeld noemt Brouns de onderwijshuisvesting, die Haren zou hebben ingekrompen. 'Sommige scholen hebben meer noodlokalen dan vaste lokalen.'
Haren staat dan ook onder verzwaard financieel toezicht van de provincie Groningen. 'In zijn plan voor een zelfstandig voortbestaan heeft Haren voorgesteld de ozb in vier jaar met 38 procent te verhogen en tgelijkertijd anderhalf miljoen euro per jaar te bezuinigen op welzijn, sport en cultuur', vervolgt Brouns.
'Dus de burgers moeten meer betalen voor minder voorzieningen. Voor een deel zijn de bezuinigingen nog niet ingevuld. Daarom is onduidelijk of Haren straks nog over een zwembad, muziekschool, bibliotheek en cultuurhuis beschikt. Wij moesten als provincie onze verantwoordelijkheid nemen en wilden het herindelingsproces niet vertragen, anders zouden we net als Haren falen in onze bestuurskracht.'

Voorzieningen gered bij fusie

Afgelopen woensdag kwamen bestuurders uit Groningen, Haren en Ten Boer overeen dat de voorzieningen in Haren behouden kunnen blijven bij een fusie van de gemeenten. Het zwembad, de bibiliotheek en de dorpshuizen zouden in dat scenario gered moeten zijn.
Brouns benadrukt nu dus de onzekerheid van het voortbestaan van de voorzieningen als Haren besluit zelfstandig te blijven.

Reactie Haren

Wethouder Michiel Verbeek van de gemeente Haren zegt in een reactie op de uitspraken van Brouns dat Haren niet meewerkt aan een herindeling met Groningen en Ten Boer, zolang het parlement daartoe niet heeft besloten.