Agrarische sector krijgt 'unheimisch gevoel' over nieuwe status Eems-Dollard

LTO Noord heeft bezwaar ingediend bij het ministerie van Economische Zaken over de aanwijzing van het Eems-Dollardgebied als Natura 2000-gebied.
De boerenorganisatie denkt dat de economie in en rond het gebied wordt geblokkeerd door de nieuwe status.
Staatssecretaris Martijn van Dam maakte in november bekend dat het Eems-Dollardgebied de status krijgt om flora en fauna in het gebied beter te beschermen.

Schaduwwerking

Alma den Hertog van LTO Noord wil benadrukken dat geen enkele boer tegen natuur is. Wel is de boerenorganisatie bang dat de aanwijzing als Natura 2000-gebied leidt tot 'mogelijke schaduwwerking'. Bescherming van planten en dieren zou kunnen betekenen dat boeren bijvoorbeeld alleen in bescheiden mate hun gewassen mogen beschermen.

Onzekerheden

'Wat de impact is voor de omgeving hangt dus heel erg af van de wijze waarop zo'n gebied beheerd wordt', stelt Den Hartog. 'Je zou dus beperkt kunnen worden in de uitvoering van de bedrijfsvoering. Al die onzekerheden geeft de agrarische sector een unheimisch gevoel.'