'Geen worst-case scenario voor bomen rond zuidelijke ringweg'

© VIA Drupsteen
Voor de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen verdwijnen 723 bomen.
Berekend was dat het in het slechtste geval om 846 bomen zou gaan.

Herplanten

Het grootste deel zijn bomen waarvoor een kapvergunning nodig is; dit zijn er 473. Voor die bomen komen nieuwe bomen in de plaats. 112 bomen moeten wel weg van hun huidige plek, maar kunnen worden herplant.
Voor de overige bomen is geen kapvergunning nodig; ook voor deze bomen komen elders nieuwe exemplaren.

Bezwaar

Naast de bomen verdwijnt ruim 83.000 vierkante meter aan struiken en gewassen. Ook hiervoor komen nieuwe struiken terug. Stadjers die bezwaar hebben tegen het kappen van bomen, moeten daarvoor in beroep gaan bij de Raad van State.

Julianaplein

Later dit jaar besluit de gemeente ook hoe groen het nieuwe Julianaplein wordt. De aannemerscombinatie Herepoort heeft in de aanbesteding al aangegeven het verkeersplein te kunnen aankleden met bomen en ander groen, maar later dit jaar moet nog blijken of dit inderdaad betaalbaar is.
Als er geen grote tegenvallers zijn in de aanleg van de ringweg, gaat het groene Julianaplein inderdaad door.