Deel raad Stad twijfelt aan oppervlakte-eis voor woningen

Wethouder Roeland van der Schaaf
Wethouder Roeland van der Schaaf © RTV Noord
Appartementen in de oude wijken rondom de Groninger binnenstad mogen voortaan niet minder dan vijftig vierkante meter groot zijn.
Maar waarom is gekozen voor die grootte-eis? Die vraag kwam op bij een aantal raadsfracties in Groningen.

Nieuwe regels

De vraag ontstond nadat er nieuwe regels voor wonen in die wijken zijn vastgesteld. Daarin staat dat vijftig vierkante meter de ondergrens is.
De regel is opgenomen om te voorkomen dat huisjesmelkers zoveel mogelijk kleine appartementen bouwen om zo veel geld te verdienen. Het voorkomt ook dat er te veel studenten in de wijken komen wonen.
'Is het wel een taak van de gemeente?'
Bij ondermeer collegepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartij Student en Stad werpen de nieuwe regels vragen op.

D66-raadslid Carlo Schimmel: 'Is het de taak van een gemeente om te bepalen hoe groot een woning moet zijn? Er kan ook best vraag zijn naar veertig vierkante meter. Waarom schieten we die mogelijkheid vooraf helemaal af?'

Uitzonderingen mogelijk

Van vooraf afschieten is geen sprake, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. 'Als iemand een plan heeft met goede kwaliteit, draagvlak en het is een toevoeging aan de buurt, dan kan dat nog steeds.' In dat geval kan van de regels worden afgeweken.
Daarnaast komen er voor studenten veel nieuwe woningen bij op allerlei plekken in de stad, zegt Van der Schaaf. Zo wordt er in de wijk Paddepoel op een aantal plekken voor jongeren gebouwd.