Ulsderkolk opgeknapt en kan weer jaren mee

© Landschapsbeheer Groningen/André Eijkenaar
Landschapsbeheer Groningen heeft, samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Oldambt en het IVN, de Ulsderkolk bij Beerta hersteld. Daarmee is voorkomen dat de kolk langzaam aan het zicht wordt onttrokken en op termijn helemaal verdwijnt.
De Ulsderkolk is de eerste locatie die werd aangepakt in het kader van het project 'Eindeloze Horizon, herstel van Oldambtster weidsheid'. Om de kolk te behouden en te herstellen is de begroeiing rond de kolk en in het naastgelegen bos gesnoeid. Nu valt er meer licht op de kolk en minder bladafval in het water en dat is goed voor de planten en dieren die daarin leven.
Verder zijn oude knotbomen geknot en is een groep wilgen uitgedund. Een deel van de bomen en struiken is blijven staan, zodat de Ulsderkolk een beschutte plek blijft. Ook zijn nieuwe struiken geplant. Zo wordt de Ulsderkolk weer zichtbaar en beleefbaar.

Kolken

De Ulsderkolk is een onderdeel van de Groninger cultuur- en natuurhistorie. Kolken zijn waterpoelen, lang geleden ontstaan door dijkdoorbraken. Tijdens zo'n doorbraak stroomde het water met grote kracht door de dijk. Door dat kolkende water ontstond achter de dijk een diep gat.

Zeerovers

Ulsda was tot 1657 een eiland in de oostelijke boezem van de Dollard. Op het eiland Ulsda leefden volgens de verhalen zeerovers die de scheepvaart op de Dollard onveilig maakten. Ook zou er een kerk op Ulsda hebben gestaan. Door de aanleg van de Schanskerdijk werd de boezem afgesloten van de Dollard. Bij Ulsda zijn de dijken al lang verdwenen, maar de kolk bestaat nog als stille getuige van wat eens was. De begroeiing bij de kolk groeide dicht en het gebrek aan lichtval op het water zorgde ervoor dat ook de kolk langzaam dichtslibt. Met als gevolg dat het leven in de kolk langzaam verdween.