'Historisch moment' voor Noord-Groningen

'Een historisch moment', zo noemt een aantal burgemeesters het besluit. De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben allemaal ingestemd met het herindelingsontwerp.
Hiermee is een eerste formele stap om te gaan herindelen gezet.

Nieuwe gemeente krijgt vorm

Deze week vergaderden de raden en kwam er vier keer een 'ja' voor het herindelingsontwerp. Hierin staat omschreven hoe de gemeenten in Noord-Groningen gaan fuseren. Met het besluit is de definitieve vorming van de nieuwe gemeente met de tijdelijke titel Hogeland in gang gezet.

Burgemeesters zijn tevreden

'Dit is historisch, gezien het feit dat we nu een sterkere bestuurkrachtige gemeente gaan vormen', vertelt burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne. Ook zijn collega in Winsum spreekt over historie. 'Er is een ongeloofelijke belangrijke stap gezet. We gaan nu samen met de inwoners van het gebied kijken hoe we deze nieuwe gemeente vorm gaan geven', aldus burgemeester Rinus Michels.

Zorgen

Wel zijn er bij een aantal raadspartijen nog zorgen. Zo merkt de VVD in de Marne op dat de financiële positie niet heel sterk is de nieuwe gemeente. 'De vier gemeenten hebben hoge schulden', laat VVD'er Folkert van der Zee weten. Hij wordt gerustgesteld door burgemeester Koos Wiersma. Die laat weten dat er goed naar de financiën gekeken gaat worden.

Middag-Humsterland

Het Hogeland moet het zonder het gebied Middag-Humsterland doen. Dat gaat naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. De VVD in Winsum maakte hier nog bezwaar over tijdens de stemming over het herindelingsontwerp.

En nu?

Het herindelingsontwerp geeft een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling. Nu gaan de gemeenten samen met de inwoners en raden van het gebied naar aanleiding van dit ontwerp een herindelingsadvies maken. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd. Als dit advies klaar is moet het kabinet en de Tweede Kamer goedkeuring geven.
Het streven is dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 een feit is.

Lees ook: