Tegenstanders windparken sturen manifest naar Tweede Kamer

Tegenstanders van de grote windmolenparken bij Meeden en in de Drentse Veenkoloniën hebben de Tweede Kamer een manifest gestuurd tegen de bouw van die parken.
'Brede steun'

Het gaat om een initiatief van de actiegroep Tegenwind N33. Volgens voorzitter Lies Zondag wordt het manifest 'breed gedragen door ondertekening van ruim dertig maatschappelijke- en bewonersorganisaties die op hun beurt vele tienduizenden inwoners uit de zoekgebieden en daarbuiten vertegenwoordigen'.

Zonneparken

In het manifest wordt de Tweede Kamer en de ministerraad gevraagd onderzoek te doen naar alternatieven voor de grote windmolenparken, zoals zonneparken. Volgens de opstellers van het manifest bestaat daarvoor wél draagvlak onder de plaatselijke bevolking.

Motie

Het manifest sluit aan op de motie van de Kamerleden Smaling (SP) en Vos (PvdA) die vorige maand door de Tweede Kamer werd aangenomen. In die motie wordt gevraagd om een bezinningsperiode voor het park in de Veenkoloniën, zodat mogelijke alternatieven kunnen worden uitgewerkt.
Minister Kamp liet vorige week weten die motie naast zich neer te leggen, tot woede van de tegenstanders van de windparken.