'Woningmarkt moet flexibeler'

Wonen in de stad wordt steeds moeilijker voor mensen met een modaal inkomen. Die verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek te krijgen voor een fatsoenlijke koopwoning in de stad Groningen.
Het probleem speelt volgens
vooral in de Randstad, maar volgens de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf merkt ook Groningen deze spanning op de woningmarkt: 'Het speelt hier wel degelijk. Het gaat dan om mensen die niet willen of kunnen kopen, bijvoorbeeld omdat hun levensfase dat niet toestaat. Terwijl het aanbod van huurwoningen tussen de 600-900 euro overal, ook hier, heel beperkt is.'

Een voortrekkersrol voor gemeenten

Volgens onderzoeker Martijn Eskinasi van het Planbureau kunnen gemeenten een voortrekkersrol spelen in het doorbreken van deze impasse: 'Als zij hun woonvisie aanpassen, moeten corporaties die volgen. Neem bijvoorbeeld een jong, pas afgestudeerd stel met een redelijk inkomen dat in Groningen wil blijven, maar geen betaalbare huurwoning kan vinden. En nog te weinig verdient om te kunnen kopen. Die wil je toch graag als gemeente houden.'
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een aantal oplossingen bedacht die maandagmiddag in Den Haag zijn gepresenteerd aan minister Blok (VVD) van Wonen en Rijksdienst. Wat moet er gebeuren om mensen uit deze 'tussen wal en schip'-situatie te helpen?

'Nieuwbouw is niet genoeg'

Onderzoeker Martijn Eskinasi: 'Nieuwbouw is niet genoeg. De huurmarkt met flexibeler worden. Daar waar veel vraag is naar woningen in het middensegment, zoals in de gemeente Groningen, moeten woningcorporaties bereid zijn een deel van hun voorraad voor die middengroep beschikbaar te stellen.'
Corporaties mogen op dit moment alleen woningen bouwen voor de sociale sector. De huurprijsgrens ligt bij 710 euro per maand. Eskinasi: 'Als corporaties afzien van staatssubsidie die ze nu krijgen voor nieuwbouw, dan mogen ze die woningen ook bouwen voor de vrije sector.'

'Gemeenten moeten beleggers activeren'
Naast dit flexibiliseren moeten gemeenten ook beleggers activeren, zegt Eskinasi. 'Een andere oplossing is dat corporaties een deel van hun bestaande woningvoorraad verkopen aan beleggers die daarmee de vrije markt op kunnen. Of dat ze een deel van hun huizen onderbrengen in een dochteronderneming, die de woningen wel tegen hogere prijzen mag verhuren.'

Beleggers

De gemeente Groningen wil graag dat beleggers voor deze groep gaan bouwen, maar dat is volgens wethouder van der Schaaf nog niet zo eenvoudig: 'We geven bij elk bouwproject de eis mee dat er zowel koop, als sociale huur als duurdere huurwoningen worden gebouwd. Alleen het tempo waarin dat gebeurt baart me zorgen, want beleggers hebben hun oog vooral laten vallen op de Randstad. Het zou enorm helpen als corporaties en beleggers zouden samenwerken om voor de middeninkomens wat te doen.'