Provincie heeft geen bezwaar meer tegen zonnepark Marum

De provincie Groningen heeft geen bezwaar meer tegen de bouw van een zonnepark in Marum. Het ingestelde beroep is ingetrokken. Na overleg zijn de gemeente Marum en de provincie tot overeenstemming gekomen.
Eerder had de provincie nog bezwaren tegen de komst van het zonnepark van 26.000 panelen aan de Alberdaheerd. De provincie vond dat het beoogde park te ver van de bewoonde wereld werd geplaatst. Gedeputeerde Homans was het ook niet eens met de procedure die Marum had gevolgd.

Geen problemen meer

De provincie heeft inmiddels geschikt en het zonnepark zal in dezelfde orde van grootte worden aangelegd op dezelfde plek; de Alberdaheerd dus.

Woningbouw

Op de nu nog lege grasvelden naast het toekomstige zonnepark komt woningbouw. Die plannen had de gemeente ook al. Met water en bebossing wordt het zonnepark afgeschermd. 'Het zonnepark moet zo goed mogelijk worden ingepast in de omgeving waarbij rekening gehouden wordt met het kenmerkende coulisselandschap', aldus de provincie.

Geen veranderingen

Volgens wethouder Jan Vos (PvdA) zal het plan van de gemeente niet worden aangepast. Hij is blij dat beide overheden tot overeenstemming zijn gekomen. 'Maar eerlijk gezegd had ik dat ook wel verwacht.'
De gemeente Marum kan nu starten met de ontwikkeling van het park. Wanneer het zonnepark klaar is, is nog niet duidelijk. Het is wachten op het verlenen van de subsidie aan de ontwikkelaar van het park.
Lees ook:

- Provincie sleept gemeente Marum voor de rechter