Autoriteiten samen ten strijde tegen vermenging boven- en onderwereld

De boven- en onderwereld in Noord-Nederland vermengen zich in toenemende mate. Er is grote zorg over bij de overheid en betrokken instanties.
Die hebben besloten intensiever te gaan samenwerken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals grootschalige wiethandel of hangjongeren die dermate veel overlast veroorzaken dat buurtbewoners geen aangifte meer durven te doen. Kortom: criminaliteit die invloed heeft op het dagelijks leven.
Betrokken gemeenten, politie, justitie en de belastingdienst werken samen om deze activiteiten te bestrijden. In een latere fase worden daar meer instanties bij betrokken.

Broers K.

Bij twee grote zaken is de laatste tijd al intensief samengewerkt: het onderzoek naar de broers Ali en Bekir K. in Groningen en de ontruiming van het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. De broers K., eigenaren van een vastgoedbedrijf, werden recent aangehouden op verdenking van witwaspraktijken en oplichting.
Onlangs bleek dat in Noord-Brabant de boven- en onderwereld steeds meer in elkaar schuiven. 'Dat is zeker in Noord-Nederland ook het geval. Niet zo erg als in het zuiden. Maar ook hier is het zo dat als we een paar tegels optillen, er nog een hoop ellende onderligt. Ook hier zijn criminele organisaties bezig zich een machtspositie te verwerven', licht plaatsvervangend hoofdofficier Noord-Nederland Gert Veurink toe.

Zo'n vijftien groepen

De politie schat in dat er in het Noorden zo'n grotere vijftien zaken zijn, waarbij sprake is van ondermijnende criminaliteit.
Vaak wordt een deel van de opbrengst in de bovenwereld gestoken, zoals in onroerend goed. Zo worden de broers K. er van verdacht dat ze een deel van hun criminele winst in horecazaken in de stad Groningen hebben geïnvesteerd.

Maatregelen overheid

De gezamenlijke aanpak moet er toe leiden dat de criminele groepen niet alleen door justitie worden vervolgd, maar dat ook de lokale overheid maatregelen neemt. Zo heeft de gemeente Groningen inmiddels de bouwvergunningen voor twee panden van de broers K. ingetrokken. Dat zou in een latere instantie ook met bijvoorbeeld horecavergunningen kunnen gebeuren.
De samenwerkende overheden en instanties doen ook een beroep op bedrijven in de bovenwereld, die zaken met mogelijke criminelen doen. Zij moeten vaker melding gaan maken van verdachte omstandigheden. Daarbij gaat het onder meer om makelaars en notarissen.

Lees ook:
- 'Ze verdienen hun geld op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten'
- Vastgoedbroers K. aangehouden voor witwassen en oplichting