Jachthaven Schier wordt weer op diepte gewoeld

© Wikimedia Commons/Femmark
De jachthaven van Schiermonnikoog zal ook dit jaar weer met ploegboten uitgediept worden. Afgelopen twee seizoenen werd deze methode ook al toegepast. Het idee is dat de bagger op de bodem van de passantenhaven wordt losgewoeld en tijdens afgaand tij met de stroming wordt meegespoeld.
Vorig jaar kon op deze manier ongeveer 7000 kubieke meter bagger uit de haven worden verwijderd. Daarmee werd overigens de gewenste diepte van anderhalve meter onder NAP niet gehaald. Dat was deels te wijten aan technische problemen tijdens het begin van de werkzaamheden.

Relatief goedkope methode

Schiermonnikoog hoopt komend seizoen de haven wel weer op de gewenste diepte te krijgen met deze relatief goedkope methode. De kosten bedragen ruim 30.000 euro.

Optie slipdebot is te duur

Traditioneel baggeren zoals vroeger werd gedaan -waarbij de bagger verderop op het wad werd geloosd- mag vanwege Natura 2000-regels niet langer. Het alternatief om de bagger in een slibdepot te storten bleek te duur. Daarnaast wordt nog wel gekeken of er in de toekomst bagger ten oosten van de haven aan de voet van de dijk mag worden gestort.