Politieke partijen 'voorzichtigjes' over terugdraaien gaskraan

Drie politieke partijen willen dat de gaswinning in Groningen drastisch wordt teruggebracht. De meeste andere partijen vinden wel dat minder gas moet worden gewonnen, maar ze wagen zich niet aan het noemen van getallen.
Dat blijkt uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart door de redactie van RTV Noord.

Twaalf miljard kuub
De Partij voor de Dieren (PvdD), ChristenUnie en de SP zijn de uitzonderingen. Die partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma's dat de gaswinning in Groningen terug moet naar twaalf miljard kuub per jaar.

Termijn?
De drie partijen zijn het niet eens over de termijn waarin dat moet gebeuren. Zo staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie het volgende: 'In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en in jaarlijkse stappen omlaag via twaalf miljard kuub naar nul.'

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft meer haast en meldt dat de gaswinning zo snel mogelijk moet worden gestaakt. 'We bouwen zo snel mogelijk af naar een maximale winning van twaalf miljard kuub per jaar. Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar.'

In het concept verkiezingsprogramma van de SP wordt in eerste instantie melding gemaakt van 'de noodzakelijke beperking van de aardgaswinning in Groningen'. Maar het congres van afgelopen zaterdag heeft daar verandering in gebracht. In het woensdag te publiceren definitieve programma staat, met dank aan de Groningse lobby binnen de partij, dat de gaswinning terug moet naar twaalf miljard kuub. Het is ook direct opgenomen in de lijst van de tien punten, die de partij het belangrijkst vindt.

Doorberekenen
Overigens laat de SP de financiële gevolgen van het terugbrengen van de gasproductie in Groningen naar twaalf miljard nog wel doorberekenen door het Centraal Plan Bureau (CPB). 'Daarmee willen we aangeven dat we de financiële consequenties ook aanvaarden. Dus als we eventueel in het kabinet komen, is dit een hard punt', licht het toekomstige SP-Kamerlid Sandra Beckerman toe.

GroenLinks
GroenLinks heeft de afgelopen periode, in de persoon van Kamerlid Liesbeth van Tongeren, veel aandacht besteed aan de gasellende in Groningen. Opvallend is dat deze groene partij minder ver gaat. 'De gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over de verdere verlaging.'

Regeringspartijen
De huidige regeringspartijen VVD en PvdA noemen geen getallen. Zo staat in het VVD-programma: 'Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat'.

En de PvdA: 'Wij willen dat de gaswinning de komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk wordt teruggebracht. In Fryslân en Groningen - inclusief de Waddeneilanden en het Waddengebied - mag onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboring mogelijk worden gemaakt.' De partij pleit verder voor een gasbatenfonds. De helft daarvan moet worden gebruikt 'voor investeringen in de regionale sociaal-economische structuur en de andere helft in een toekomstige duurzame energievoorziening'.

PVV
In het verkiezingsprogramma van de PVV staat niets over de gaswinning in Groningen. PVV-Statenlid en toekomstig Eerste Kamerlid Ton van Kesteren wijst erop dat zijn partij in de Tweede Kamer al jaren aandacht vraagt voor de problemen in Groningen.

Van Kesteren haalt uit naar partijen die in hun verkiezingsprogramma's melden dat de gaswinning drastisch omlaag gaat. 'Ze doen aan volksverlakkerij. Wij vinden ook dat de gaskraan verder dicht moet. Maar duurzame energiebronnen als wind en zon zijn geen echte alternatieven. Dus kunnen we nog niet van gas af als we geen werk maken van echte alternatieven, zoals thorium', vindt Van Kesteren.

Oppositie
Het CDA, SGP, 50PLUS en D66 noemen ook geen concrete getallen. Zo wil die laatste partij dat de gaswinning 'structureel laag blijft'. En de SGP heeft het over 'de noodzakelijke beperking van de gaswinning in Groningen'.

De ouderenpartij 50PLUS komt niet verder dan de opmerking 'gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners zijn'.

Het CDA houdt zich wat betreft de maximale winning op de vlakte. Maar laat wel het volgende weten: 'Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten'.

DENK noemt de situatie in Groningen niet. Die partij meldt wel dat alle kern- en kolencentrales dicht moeten. 'De smerigste als eerst. Dit kunnen wij opvangen met gas, maar zaak blijft een vlotte en verantwoorde overgang op groen.' Deze partij had overigens twee jaar geleden nog de volgende boodschap voor Groningen: 'Verhuis iedereen uit het bevingsgebied en draai de gaskraan vol open'.

Nieuwkomers
Nieuwkomers als VNL, Nieuwe Wegen en Artikel 1 besteden in hun programma's geen speciale aandacht aan de gaswinning in Groningen.

In het man ifest van cabaretier Freek de Jonge wordt gepleit voor stopzetting van de gaswinning in Groningen binnen tien jaar. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders liet bij de slotmanifestatie in De Oosterpoort in de stad al weten dat het alleen de Tweede Kamer is die daar over kan besluiten. En hoe daar de uiteindelijke verhoudingen liggen, is op 15 maart aan de kiezer.

Lees ook:
- Actieplan van Freek: binnen tien jaar de gaskraan dicht
- 'Groningen gasvrij? Ja, dat moet kunnen'
- Raad van State: Gaswinning niet verder beperkt
- Aardbevingsnieuws in december 2016: Vragen rondom versterking
- Dossier Aardbevingen
Meer over dit onderwerp:
tk2017 dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws