Extra geld voor peuters met taalachterstand

© Flickr/Lodewijk Borsboom (Creative Commons)
Peuters die een taalachterstand hebben, kunnen ook dit jaar terecht in zogenoemde tussenklassen op de Brede School Noord en Brede School Tuikwerd in Delfzijl. De gemeente geeft opnieuw extra geld voor het project.
In een tussenklas zitten peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. In zo'n klas kunnen ze spelenderwijs beter worden met taal, door bijvoorbeeld te spelen in een poppenhoek, een bouwhoek of een winkeltje.
'Hoe eerder ze woorden aanleren, hoe taalvaardiger ze aan de basisschool beginnen', laat het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl weten.
De gemeente investeert 45.000 euro in de tussenklassen.